VRM legt ZES geldboete op

Media / News

ZES

De Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, legt ZES een geldboete op van 4000 euro.

Tijdens de onderzochte periode werd tussen 8u en 9u de uitzending van radio Nostalgie (NV Vlaanderen Eén) doorgegeven via ZES. Het auditieve deel van deze uitzending bevat reclameblokken, jingles en muziekprogramma’s van Nostalgie alsook nieuwsuitzendingen. Visueel worden doorlopend verschillende beeldvullende pancartes getoond met promotionele boodschappen voor de radio-omroepprogramma’s van radio Nostalgie. Op deze manier zendt ZES commerciële communicatie uit die niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar is. ZES betwist dit niet, maar moet nu wel een administratieve geldboete van 3000 euro betalen.

Daarnaast werd er tijdens de onderzochte periode ook een sponsorvermelding uitgezonden, hoewel deze geen duidelijk indentificerend element bevatte. Artikel 91, 3°, van het Mediadecreet schrijft nochtans voor dat kijkers duidelijk gewezen moeten worden op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Een sponsorvermelding dient daartoe een duidelijk identificerend element te bevatten: een duidelijk logo en/of auditieve en/of geschreven tekst. De VRM beslist daarvoor een geldboete van 1.000 euro op te leggen.