VRM tikt influencers op de vingers

Media / News

De Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, heeft influencers Astrid Coppens en Romy Schlimbach op de vingers getikt voor het niet naleven van het Mediadecreet.

De VRM controleerde online Instagram- en TikTokvideo’s van Astrid Coppens en Romy Schlimbach(15 januari – 15 februari 2023). Aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat in eerdere posts niet voldoende herkenbaar zou gemaakt zijn dat het om commerciële communicatie ging.   

“Reeds eerder werden zowel Astrid Coppens als Romy Schlimbach meermaals door de onderzoekscel van de VRM gecontacteerd, dit naar aanleiding van door hen online geplaatste video’s waarin mogelijk commerciële communicatie niet gemakkelijk herkenbaar werd gemaakt,” klinkt het bij de VRM. “Bij de contactname werd door de VRM telkens duidelijk gewezen op de betreffende verplichtingen uit het Mediadecreet en werd ook verwezen naar de VRM-website voor meer informatie rond de regelgeving en meer bepaald het ‘Content Creator Protocol’ (CCP) van de VRM.”

Tijdens de onderzochte periode werden op het Instagram-profiel ‘oneandonlyastrid’ 12 video’s geüpload die commerciële communicatie bevatten. In deze video’s worden producten, diensten of merken gepromoot waarvoor Astrid Coppens een betaling of een andere vergoeding ontving. De VRM stelde hierbij vast dat Astrid Coppens, bij zeven video’s die zij op haar Instagram-profiel online geplaatst heeft tijdens de onderzochte periode, commerciële communicatie niet als dusdanig gemakkelijk herkenbaar heeft gemaakt.

Tijdens de onderzochte periode werden Op het Instagram-profiel ‘romycurvy’ werden tijdens de onderzochte periode 21 video’s geüpload die commerciële communicatie bevatten. Uit het onderzoek van de VRM blijkt ook hier dat de aanwezige commerciële communicatie in deze video’s niet als dusdanig gemakkelijk herkenbaar werd gemaakt. 

De VRM besloot dat Astrid Coppens en Romy Schlimbach de bepalingen van artikel 53 van het Mediadecreet hebben geschonden. Bij het bepalen van de sanctie werd echter rekening gehouden met het gegeven dat deze regelgeving vrij nieuw is voor content creators, influencers en vloggers. De dames kwamen er daarom met een waarschuwing vanaf.