VRT en Eyeworks geven Thuis een nieuwe thuis

Media / News

VRT heeft gekozen voor productiehuis Eyeworks om vanaf begin 2023 de dagelijkse fictiereeks Thuis te produceren. Eyeworks is als beste uit de gesprekken met verschillende productiehuizen gekomen. Het productiehuis heeft concrete plannen om te investeren in de verdere groei van de succesvolle dagelijkse fictiereeks. Het geeft een centrale rol aan de huidige medewerkers. Eyeworks maakt sinds 1995 onafgebroken fictie voor VRT, waaronder tal van succesvolle fictiereeksen zoals FlikkenDe TwaalfEigen Kweek en Chantal. Of dit de gemoederen kan bedaren moet blijken, maar Frederik Delaplace, CEO VRT, is alvast vol vertrouwen: "Deze stap is het beste bewijs dat we de lat hoog blijven leggen voor ons meest succesvolle dagelijkse programma. Thuis is dé referentie voor onze televisieavond; daarom willen we een beroep doen op de knowhow van een gedegen productiehuis dat de polsslag van Vlaanderen voelt. Eyeworks geeft ons de garanties dat het kan investeren in de inhoud, de verhaallijnen, de productiefaciliteiten, de vormgeving, … en het belangrijkste: de acteurs en de productiemedewerkers."

Eyeworks, de Vlaamse fictieafdeling van Warner Bros. International Television Production België (WBITVP), maakt al meer dan 40 jaar Vlaamse fictie met honderden creatieve talenten in de cast en ploegen. Eyeworks kijkt ernaar uit om de creativiteit, knowhow en passie voor fictie van het bedrijf samen te brengen met de zeer getalenteerde makers van Thuis

Voor de VRT-directie waren er drie uitgangspunten, luidt het aan de Reyerslaan: "We laten Thuis niet los, integendeel, we zoeken naar een manier om nieuwe investeringen in het succesvolle programma mogelijk te maken. We zoeken een gedegen en financieel stabiele partner om onze ambities mee waar te maken en we onderhandelen gelijkwaardige loon- en arbeidsvoorwaarden zodat we de toekomst van de acteurs en productiemedewerkers kunnen veiligstellen." Met Eyeworks, in nauwe samenwerking met Warner Bros. International Television Production België, heeft VRT volgens een mededeling een partij gekozen die aan deze vereisten voldoet en die zich engageert om Thuis verder uit te bouwen en de medewerkers een nieuwe, warme thuis te geven. Daarom engageren Eyeworks en WBITVP zich ook om Thuis onder te brengen in nieuwe studio's die meer voldoen aan de hedendaagse productienoden. Dat zal de werkomstandigheden sterk verbeteren. Eyeworks heeft hiervoor meerdere concrete en haalbare opties aangebracht.

Verder vinden Eyeworks en WBITVP het belangrijk om de Thuis-ploeg te omarmen. Daarom hebben zij het vaste voornemen om met het hele bedrijf, Eyeworks én Warner Bros. ITVP België, mee te verhuizen naar de nieuwe studio's. Zo kan de Thuis-ploeg een centrale rol spelen op een nieuwe site waar alle medewerkers zich thuis kunnen voelen. Dat creëert ook mogelijkheden voor de Thuis-medewerkers om aan andere producties van Eyeworks en WBITVP mee te werken. Nu de keuze gemaakt is, gaan VRT en Eyeworks de afspraken snel finaliseren en formaliseren in een samenwerkingscontract.

Achtergrond

De overdracht van Thuis naar een productiehuis kadert in de strategische beslissing van VRT om fictie niet meer intern te produceren. De internationale concurrentie legt de kwaliteitslat voor fictie erg hoog, waardoor de financiering duur en complex is geworden. Om aan de verwachtingen van de kijker te blijven voldoen, zijn aanzienlijke investeringen nodig, onder andere in een modernere studio. Tegelijk moet Thuis aansluiting zoeken bij jongeren, o.a. door een meer multimediale ontsluiting en met formats gericht op jongeren. Het is voor VRT onhoudbaar om dat op eigen kracht te blijven doen. Ricus Jansegers, directeur Content VRT: "VRT heeft de afgelopen maanden met veel productiehuizen gesprekken gevoerd over de haalbaarheid van de uitbesteding van Thuis. Veel gerespecteerde huizen stelden zich kandidaat wat ons de luxe gaf om kritisch te zijn bij de selectie. We zijn blij dat we Thuis kunnen toevertrouwen aan Eyeworks, een sterk, gedegen productiehuis met een decennialange staat van dienst op het vlak van Vlaamse topfictie."

In lijn met de wetgeving op de uitbesteding van activiteiten gaan alle medewerkers die voltijds of het merendeel van hun tijd voor Thuis werken over naar de nieuwe producent. Daarvoor heeft VRT in overleg met de overnemer collectieve onderhandelingen gevoerd om gelijkwaardige loon- en arbeidsvoorwaarden te verkrijgen. De directie heeft zich ingespannen om de huidige loon- en arbeidsvoorwaarden van VRT te vertalen volgens paritair comité 227 waaronder de Vlaamse privéproductiesector valt. Volgende week zijn er individuele gesprekken met alle medewerkers met toelichting over wat de uitbesteding voor hen concreet betekent.

 

Foto © VRT