VRT investeert in Vlaamse samenleving

Media / News

© VRT

© VRT


654 cultuuritems in Het journaal, 415 muziekcaptaties, 12.000 acties voor De warmste week en 55 verschillende sporten onder de aandacht. Dat is maar een greep uit de resultaten waarmee de VRT ook in 2018 de Vlaamse samenleving verrijkte. De cijfers staan in het op 20 juni 2019 voorgestelde Jaarverslag 2018. De publieke omroep wil de komende jaren nog meer investeren om laagopgeleiden en jongeren beter te bereiken. Daarvoor is het volgens de omroep noodzakelijk om haar media-aanbod voor smartphones uit te breiden.
De VRT kan mooie cijfers voorleggen. "Voor 2018 haalden we nagenoeg alle doelstellingen die we met de Vlaamse regering overeenkwamen," zegt men bij de VRT. "Onze drie belangrijkste opdrachten hebben we maximaal ingevuld. Dat zijn informatie (met onder meer extra aandacht voor de lokale verkiezingen), cultuur en educatie (met bijvoorbeeld lesmateriaal voor jongeren ). De VRT is er voor iedereen in Vlaanderen: per week bereiken we gemiddeld 88,7 procent van de bevolking. We droegen ook bij tot de Vlaamse mediasector: 18,29 procent van onze totale inkomsten investeerden we in producties door externe bedrijven."
Een rol voor Vlaanderen en alle Vlamingen
De VRT stelt haar sterke positie in het Vlaamse medialandschap ten dienste van Vlaanderen. Voorzitter Luc Van den Brande: “Als we van Vlaanderen een sterke democratische samenleving willen maken, dan is het cruciaal dat de publieke omroep voldoende mogelijkheden heeft om maatschappelijke meerwaarde te bieden op alle mediaplatformen. De VRT toonde in 2018 opnieuw aan dat zij een hefboom is ten gunste van het leven van alle Vlamingen en de Vlaamse samenleving.” Om een hefboom te zijn voor Vlaanderen bereikt de VRT zo veel mogelijk Vlamingen. Luc Van den Brande: “We zijn de omroep van en voor alle Vlamingen, van alle generaties en alle bevolkingsgroepen. Die rol kunnen we maar vervullen als we alle doelgroepen bereiken en als we proberen de diversiteit van de Vlaamse samenleving te weerspiegelen (waar we blijven aan werken). Ons aanbod moet zo veel mogelijk Vlamingen aanspreken. Met bijvoorbeeld Vlaamse Gebarentaal en audiodescriptie maken we het aanbod zo toegankelijk mogelijk voor slechtzienden en slechthorenden.”

Meer aanbod voor smartphones

De bevolkingsgroepen die de VRT het moeilijkst bereikt, zijn de laagopgeleiden en de jongeren. De openbare omroep wil daarom de komende jaren experimenteren en de nodige vrijheid krijgen om een aangepast aanbod te ontwikkelen voor deze doelgroepen. CEO Paul Lembrechts: “We zien dat jongeren en laagopgeleiden soms minder de weg vinden naar ons aanbod. Tegelijk spenderen we allemaal steeds meer tijd op online-platformen en dan vooral op de smartphone, en dit voor een stuk ten koste van tv en radio. We zijn als VRT goed in radio en televisie maken en de voorbije jaren hebben we met succes ons online-aanbod sterk uitgebreid. Maar ons aanbod voor smartphone moet verder vergroot en uitgewerkt worden. Onze content moet beter afgestemd worden op de manier waarop de smartphone wordt gebruikt. Als we daar in slagen, zullen we jongeren en laagopgeleiden blijven bereiken.”

Duurzame financiering

Ondanks de opgelegde besparingen bleef de VRT in 2018 financieel gezond omdat zij focuste op efficiëntie en het verwerven van nieuwe eigen inkomsten. Paul Lembrechts: “Als we in de toekomst een belangrijke hefboom voor de samenleving willen blijven, dan is de huidige publieke financiering (41,2 euro per Vlaming per jaar) onvoldoende.”
Om een rol van betekenis te hebben, moet een publiek aanbod beschikbaar worden gesteld op alle relevante en nieuwe mediaplatformen en dit voor alle bevolkingsgroepen," valt Luc Van den Brande hem bij. "Extra financiële ruimte voor de VRT is met andere woorden nodig voor het opbouwen van een sterk en verbindend Vlaanderen.”

Het VRT-Jaarverslag 2018 in een notendop

  1. De VRT bereikte wekelijks 88,7% van de Vlamingen.
  2. De Vlaming keek 1 uur en 49 minuten per dag naar VRT-tv, waarvan 13,9% uitgesteld.
  3. VRT NWS bereikte wekelijks 78,9% van de Vlamingen.
  4. Het aandeel mobiele bezoekers van het online aanbod was 71,2%.
  5. 68,0% van de programma’s in primetime op Eén en Canvas waren Vlaams.
  6. Het journaal bevatte 654 unieke cultuur- en media-items.
  7. De VRT had aandacht voor 55 verschillende sporten.
  8. 18,29% van de inkomsten ging naar externe producties.
  9. De personeelskosten bedroegen 41,73% van de ontvangsten.
  10. De VRT sloot 2018 af met een tekort van 3,2 miljoen euro. Dat was 0,2 miljoen euro beter dan gebudgetteerd was. Per Vlaming kostte de VRT in 2018 41,2 euro aan overheidsmiddelen.

Het volledige jaarverslag kunt u bekijken of downloaden op vrt.be.