VRT moet meer besparen dan gedacht

Communication / Media / News

De directie van de VRT legde het regeerakkoord onder de loep. En kwam tot de vaststelling dat de VRT de komende jaren meer zal moeten besparen dan gedacht. "Door onder meer de niet-indexering van de dotatie en de vergrijzingskosten loopt de totale besparing op tot meer dan 40 miljoen euro in 2024," zegt de VRT. "De ongerustheid over de impact op de VRT, de mediasector en bij uitbreiding de creatieve sector in ons land is groot. We hebben tijd nodig om de cijfers grondiger te bestuderen. Met die analyse gaan we in overleg met het kabinet van de minister van Media, met de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement."