VTM, Qmusic, HLN en Belfius zoeken opvolger voor Rode Neuzen Dag

Media / News

Zes jaar lang wist Rode Neuzen Dag Vlaanderen te inspireren en te raken in hoofd en hart. Bij de start was het de ambitie van Rode Neuzen Dag om mentale problemen bij jongeren uit de taboesfeer te halen en bespreekbaar te maken aan elke tafel in het land, zowel aan de keukentafel als aan de onderhandelingstafel van politici. Door de jaren heen is de focus uitgebreid tot het weerbaar maken van alle jongeren. Samen met actievoerders over heel Vlaanderen ijverde Rode Neuzen Dag voor meer en betere zorgoplossingen voor jongeren met een rugzak. Jongeren met kleine en grote problemen kregen een gezicht en een stem in het verhaal. Vlaanderen bleef niet onbewogen en jaar na jaar werden er acties opgezet om geld in te zamelen en draagvlak te creëren. Na zes jaar is het verhaal niet ten einde, maar evolueert men naar een breder concept. Initiatiefnemers VTM, Qmusic, HLN en Belfius kiezen voor een nieuwe koers en werken aan een nieuw concept. Kris Vervaet, CEO DPG Media België"Samen met alle collega's ben ik enorm trots op het parcours dat Rode Neuzen Dag heeft afgelegd. Op een heel toegankelijke manier hebben we een heel delicaat onderwerp kunnen aanboren. Heel wat jongeren kampen met mentale problemen en mede dankzij Rode Neuzen Dag durven velen van hen hierover nu te praten. Ik hoop dat Rode Neuzen Dag de deur heeft opengezet om hulp te zoeken en het gesprek aan te gaan. Uiteraard konden we dit niet alleen realiseren. Mijn oprechte dank gaat dan ook uit naar iedereen die Rode Neuzen Dag steunde de afgelopen jaren: alle actievoerders, de vele Rode Neuzen Dag scholen, de politici die ons steunden en tot slot onze trouwe partner Belfius."

Olivier Onclin, lid van het directiecomité van Belfius: “Bij Belfius investeren we als maatschappelijk bewuste bank-verzekeraar in langetermijnprojecten die betekenisvol en inspirerend zijn voor de Belgische samenleving. Jongeren geven onze toekomst vorm en daarom vonden we het uitermate belangrijk om Rode Neuzen Dag vanaf de eerste dag mee uit te rollen. De afgelopen jaren hebben we ervoor geijverd om jongeren weerbaar te maken en hen de tools daarvoor aan te reiken. Hiervoor konden we rekenen op tal van experten, scholen, leraren en actievoerders die we bijzonder dankbaar zijn. We blikken met veel fierheid terug op de voorbije jaren en we kijken met heel veel ambitie de toekomst tegemoet."

Nieuw concept

VTM, Qmusic, HLN en Belfius leggen op dit ogenblik de laatste hand aan een gloednieuw, innovatief en eigentijds jongerenconcept. Het einde van Rode Neuzen Dag is dus het begin van een nieuw engagement dat de initiatiefnemers nemen ten opzichte van de huidige, jonge generatie. Ze blijven jongeren meer dan ooit steunen, en willen dit nog meer op hun maat doen. Kris Vervaet en Olivier Onclin: "We keren terug naar de essentie van wie jongeren zijn en welke cruciale rol zij spelen in onze maatschappij. We geloven enorm in de kracht van deze generatie en willen hen in de schijnwerpers plaatsen. We willen meer dan ooit jongeren een stem geven en samen met heel Vlaanderen ontdekken waartoe zij allemaal in staat zijn. Onze boodschap aan iedereen die samen met ons gelooft in wat jongeren ons te bieden hebben: hou onze communicatiekanalen in de gaten en maak jullie agenda vrij in het voorjaar van 2023!"

Erfenis Rode Neuzen Dag

Na 6 jaar Rode Neuzen Dag is het dus tijd voor een nieuw verhaal, maar heel wat initiatieven, die gesteund werden door het Rode Neuzenfonds bij de Koning Boudewijnstichting, maken vandaag nog steeds het verschil. Denk maar aan de 30 OverKop-huizen die de afgelopen jaren werden opgericht met de fondsen van Rode Neuzen Dag en die nu onder de vleugels van het Agentschap Opgroeien vallen. En aan de verschillende wetenschappelijke fondsen die steun kregen dankzij Rode Neuzen Dag, de vele projecten die konden uitgewerkt worden in tal van Vlaamse scholen en uiteraard ook de oprichting van de Rode Neuzen Academy, die vanaf nu verder gaat onder de naam Sidekick Sam Academy