VVJ geeft update rulingcommissie auteursrechtenvergoedingen

Media / News

Zoals geweten hervormt de programmawet van 26 december 2022 het fiscale voordeelregime voor auteursrechtenvergoedingen. Op termijn zakt de in aanmerking te nemen auteursrechtenvergoeding naar 30% van de totale vergoeding. Voor aanslagjaar 2024 (inkomstenjaar 2023) kan er nog 50% ingebracht worden als auteursrechtenvergoeding en verandert er dus niets; voor aanslagjaar 2025 (inkomstenjaar 2024) daalt het aandeel auteursrechten naar 40%. Vanaf aanslagjaar 2026 (inkomstenjaar 2025) tot slot strandt de voordelig belaste auteursrechtenvergoeding op 30% van de totale vergoeding.

De sector - de VVJ en uitgevers – heeft intussen een rulingcommissie voorgesteld om de huidige vergoeding op te splitsen in twee vergoedingen. De eerste vergoeding dekt de prestatie en het primair gebruik, de tweede het hergebruik (secundair gebruik). Op de eerste vergoeding zou op termijn de 70-30-sleutel van toepassing zijn, de tweede vergoeding is een zuivere auteursrechtenvergoeding. Als de rulingcommissie deze redenering volgt, is er geen effect op de inkomsten van freelancers.

De rulingaanvraag is inmiddels gefinaliseerd en ingediend. Na finalisering geldt er – in de regel - een wachttermijn van één maand. Concreet zou de beslissing dan vallen in de eerste week van juni. Momenteel verzamelt de VVJ alle mogelijke relevante vragen (facturatie, betaling, retroactiviteit, belastingaangifte,...).