Waalse Overheidsdienst wint Agoria Smart Cities Award

AwardCeremony Orange Prevor Agoria

Awards / Innovation / News

AwardCeremony Orange Prevor AgoriaOrange en Maxime Prévot, Waals minister van Openbare Werken en Verkeersveiligheid, kondigen trots aan dat de Agoria Smart Cities Award 2017 werd uitgereikt aan het Directoraat-generaal Wegen van de Waalse Overheidsdienst voor het crowd monitoring project om de mobiliteitsproblemen als gevolg van het toenemende succes van familiepark Pairi Daiza aan te pakken. Een oplossing drong zich op voor de gemeente Gages om tijdens het toeristisch hoogseizoen het dagelijks leven van de inwoners alsook de doorstroming van het verkeer door de gemeente te optimaliseren, aangezien deze niet bestand bleken tegen zwaar verkeer.

Tijdens het hoogseizoen werd Pairi Daiza overstelpt door meer dan één miljoen Belgische en buitenlandse bezoekers, wat tot een aanzienlijke toename van het verkeer in de omliggende dorpen leidde. Om de toegankelijkheid van deze belangrijke toeristische trekpleister te verbeteren en de overlast van het verkeer voor de bewoners  te beperken, vroeg Maxime Prévot in juli de Waalse Overheidsdienst om de haalbaarheid van een mobiliteitsoplossing te bestuderen. Om een beter idee te hebben van hoeveel voertuigen de regio doorkruisten, waar ze vandaan kwamen en langs waar ze reden, bestelde de Waalse Overheidsdienst op haar beurt via een openbare aanbesteding de innovatieve oplossing ‘crowd monitoring’ om de mobiliteitsproblemen in kaart te brengen. Op basis van die crowd monitoring-resultaten die Cropland en Orange aanbrachten, wordt nu een nieuw mobiliteitsplan uitgewerkt, dat rekening houdt met het toegenomen verkeer van en naar Pairi Daiza.

Cropland en Orange stellen deze oplossingen voor crowd monitoring ter beschikking aan steden, overheden en alle partijen die te maken hebben met mobiliteitsproblemen om een beter inzicht te krijgen in de verkeersopstoppingen alvorens hun mobiliteitsplan te verbeteren. Crowd monitoring biedt steden en gemeenten, naast de mogelijkheid om menigten in het oog te houden, diverse andere toepassingen. Zo wordt met de tool van Cropland-Orange onder andere gemeten wat de impact is van de weersomstandigheden op hoe de massa zich beweegt, de drukte op de in -en uitvalswegen naar het evenement wordt in kaart gebracht, enzovoort.

Crowd monitoring kan de mobiliteit en veiligheid tijdens een evenement verbeteren; en steden en gemeenten helpen om hun marketing op punt te stellen. Dagtoerisme, verblijfstoerisme en de organisatie van evenementen hebben een belangrijke economische impact op een stad. Nieuwe meettechnieken en ‘big data’ analysetools maken het mogelijk om mobiele toestellen te detecteren en in kaart te brengen en verschaffen waardevolle informatie die een stad kan gebruiken om te bepalen waar ze marketinggewijs op moet focussen: waar komen de meeste bezoekers vandaan, hoelang blijven ze in een specifiek gebied, ...

Belangrijk: de data privacy wordt te allen tijde gerespecteerd. De bronnen voor de analyses zijn anoniem gemaakte verkeersgegevens uit het Orange-netwerk. De gegevens worden anoniem gemaakt aan de bron en gefilterd via specifieke algoritmes om te allen tijde aan de bepalingen tot bescherming van de persoonsgegevens te voldoen.