Waarom je als marketeer of business developer het postgraduaat Experience Architect moet volgen

Marketing / News

{PARTNER CONTENT}

Het postgraduaat Experience Architect leert je succesvolle digitale producten en diensten ontwerpen. De opleiding wordt georganiseerd door de Arteveldehogeschool en in samenwerking met 3 top-agencies (In The Pocket, Duke & Grace en Leap Forward). 

In tegenstelling tot wat je misschien vermoedt, focust deze opleiding niet op technologie en tools, het is geen opleiding om websites of apps te ontwerpen. Ook de term UX/UI design doet dit postgraduaat oneer aan. Je zult natuurlijk kennis maken met UX/UI-principes, maar de uiteindelijke bedoeling is om op je op een andere manier te laten denken én handelen.

Dit postgraduaat biedt meerwaarde voor developers, designers maar ook marketingprofielen of business developers komen aan hun trekken. Wil je weten waarom je als (product) marketeer deze opleiding moet volgen? Lees dan vooral verder!

Hoe goed ken jij jouw klant of doelgroep?

Als marketeer, business developer of productmanager is het van cruciaal belang om je klant of je doelgroep te kennen. En met ‘kennen’ bedoelen we niet enkel dat je zicht hebt op enkele demografische kenmerken zoals leeftijd, woonplaats, inkomen en gezinssituatie, al is dat soort harde data natuurlijk onmisbaar. Maar het is ook essentieel om te weten wat de frustraties zijn van je doelgroep, op welke manier ze daarvoor een oplossing zoeken en hoe jij daar met je product of dienst op kunt inspelen.

Alle respect trouwens voor marketeers of productmanagers die bij gebrek aan toegankelijke data verder gaan op hun buikgevoel, enkele focusgesprekken met salesteams en een flinke dosis lef om buyer persona’s op te stellen. Langs de andere kant: je neemt misschien net iets te veel je wensen voor werkelijkheid en modelleert de doelgroep volgens je eigen onvermijdelijke vooroordelen en denkbeelden. Net daardoor loop je vaak zeer waardevolle inzichten mis, kun je de customer journey niet goed in kaart brengen, ontbreekt het je aan informatie om essentiële touchpoints goed te doorgronden, …

De oplossing? Goed doelgroeponderzoek!

Module 1: Gebruikersonderzoek

Om je product of dienst in de markt te zetten op een manier die impact genereert is het dus belangrijk om de échte noden en wensen van de verschillende doelgroepen in kaart te brengen en dus het natte vinger werk zoals hierboven beschreven te toetsen aan de realiteit. In de eerste module van het postgraduaat Experience Architect wordt gefocust op marktonderzoek en scherp je je onderzoeksvaardigheden aan.

Wat leer je precies?

 • Kwalitatief gebruikersonderzoek (hoe begin je er aan, hoe groot moet je sample zijn, ..)
 • Kwantitatief gebruikersonderzoek (hoe zorg je ervoor dat je de juiste vragen stelt, hoe vermijd je sociaal wenselijke antwoorden die de uitkomst beïnvloeden, etc …)
 • Persona’s en customer journeys uitwerken op basis van dit onderzoek
 • Relevante objectieven, doelstellingen en KPI’s bepalen

Deze module is dus een absolute must voor elk profiel binnen een bedrijf dat betrokken is bij het ontwerp, het design, de verfijning of de vermarkting van producten of diensten. Module 2: Ideation & prototyping

Nu je daadwerkelijk zicht hebt op wie je doelgroep precies is en wat hun noden, wensen en frustraties zijn, kun je op zoek naar manieren om de doorheen de hele customer journey (de gebruikerservaring te verbeteren of naar een hoger niveau te tillen. Zo creëer je een echt concurrentieel voordeel.

Nieuwe inzichten vragen ook om nieuwe oplossingen en frisse ideeën. En die komen niet uit de lucht vallen, jammer genoeg … Dankzij de juiste technieken die brainstorms faciliteren en creativiteit stimuleren kun je met een team baanbrekende campagnes en oplossingen bedenken. En natuurlijk leren we ook hoe je deze ruwe ideeën toetst op gebruiksvriendelijkheid en -ervaring.

Wat leer je precies?

 • Brainstormsessies en creativiteit faciliteren volgens het design thinking principe
 • Een (paper) prototype creëren van je ruwe ontwerp
 • Hoe je de eindgebruiker je ontwerp laat testen.

Geef toe: als marketeer kun je de lessen uit deze module voor zowat elk campagne- of product-idee gebruiken!

Module 3: From idea to Minimum Viable Product

Een goed idee, daarmee begint het. Maar een idee zonder dat het in de realiteit wordt omgezet blijft gewoon een verre droom. In deze derde module leren we via welke stappen je een idee ook naar de praktijk brengt. Wat is er precies nodig om een ‘MVP’ als eerste versie te lanceren, zonder dat je je verliest in eindeloze correctierondes en discussies over punten en komma’s.

Bovendien krijg je ook de basisprincipes mee van interface design en prototyping. Dat zal je als marketingprofiel helpen om je beter in te leven in de denkwijze van developers, ICT-profielen en productontwikkelaars. Je zult makkelijker kunnen uitleggen én tonen waar je precies naartoe wil, zodat de kans op misverstanden en miscommunicatie drastisch vermindert. En doordat je ook inzicht krijgt in de manier waarop gebruikers omgaan met digitale producten en diensten zul je beter kunnen inschatten wat ‘must have’  versus ‘nice to have’ is.

Daarnaast krijg je aangeleerd volgens welke methodiek je prioriteiten kunt stellen op vlak van features en objectieven, zodat de ontwikkeling van je product logischer en sneller verloopt. Door dit iteratieve proces zul je ook rapper kunnen testen en onderweg verbeteringen aanbrengen.Wie op deze manier bijvoorbeeld het project van het redesign van een nieuwe website begeleidt, zal door deze methodiek erg geholpen zijn.

Wat leer je precies?

 • Welke nieuwe technieken en technologieën kun je gebruiken om van idee tot MVP te gaan.
 • De basis van user interface design en prototypes
 • Hoe je user stories opstelt en toetst aan de praktijk
 • Volgens welke methodiek je prioriteiten opstelt in features en objectieven

Module 4: Go to market strategie

Deze module zal marketeers wellicht bekend in de oren klinken. Je bent van gebruikersonderzoek via idee naar product gegaan, dus nu is het tijd om een geweldige GTM-strategie te ontwikkelen. Naast een opfrissing van de basics (een communicatieplan en een GTM-plan opstellen) leren we jou hoe je de marktintroductie van je product of je dienst verder opvolgt. Om te beginnen zorg voor een stevige zakelijke onderbouwing door het opstellen van een relevante business case, waarmee je stakeholders en management overtuigt. Je weegt kosten en baten nauwkeurig af, schat risico’s in en maakt een winstraming.

Maar we gaan in deze module nog een stapje verder, want het werk stopt natuurlijk niet eens je je product of dienst hebt gelanceerd. Hoe verfijn je je product op basis van feedback van je gebruikers? Welke metrics volg je op en op welke manier verwerk je ze?

Ook de documentatiefase komt aan bod in deze lessenreeks: een backlog bijhouden, een roadmap opstellen en beheren om de verdere ontwikkelingen en het groeipotentieel van je product/dienst in kaart te brengen.

Marketeers leren in deze module dus veel verder te kijken dan het GTM-moment, ze krijgen ook zicht op verdere expansiemogelijkheden en krijgen methodieken aangereikt om dit ook systematisch en onderbouwd te documenteren.

Wat leer je precies?

 • Een GTM-strategie formuleren en bijhorend communicatieplan opmaken
 • Een business case opstellen waarmee je stakeholders en management overtuigt
 • Definiëren en opvolgen van metrics en analytics
 • Het beheren van een backlog en product roadmap

Module 5: run mode

Na de theorie (alhoewel we de theorie ook praktisch aanpakken natuurlijk) is het tijd voor de echte praktijk. We blikken terug op de vorige modules en je verwerkt de aangebrachte leerstof aan de hand van een design challenge. Onderweg krijg je ook nog eens de design sprint techniek onder de knie. Zo kun jij in de toekomst binnen je bedrijf of organisatie design sprints faciliteren, maar besef je ook goed waar de beperkingen ervan liggen.

Als (product) marketeer stelt deze module je in staat om op een waardevolle en zelfstandige manier samen te werken met design- en/of techteams.

Als kers op de taart zal deze module er ook voor zorgen dat je van start kan gaan met je eigen ideeën.

Wat leer je precies?

 • Designsprints faciliteren
 • Iteratief werken met tech/designteams
 • Je eigen idee uitwerken volgens het principe van design thinking

Praktisch:

 • Je krijgt les op dinsdagavond op de campus in Mariakerke (uitgezonderd schoolvakanties)
 • De opleiding omvat 20 studiepunten, wat betekent dat je naast de les nog ongeveer 8h per week zult bezig zijn met de verwerking van de leerstof of de voorbereiding van de contactmoment.
 • Het inschrijvingsgeld bedraagt € 5.500 en kan betaald worden via de KMO-portefeuille

Interesse? Graag meer informatie? Neem contact op met Dieter Wullaert: dieter.wullaert@arteveldehs.be voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.