Wat vindt u van Ketnet Jr?

thumb knop

Media / News

thumb knopOp 22 december 2016 diende de VRT bij de Vlaamse Regering een dossier in waarin de plannen voor een nieuw lineair kanaal Ketnet Jr beschreven staan. Gezien het gaat om een nieuwe dienst die niet door de beheersovereenkomst is gedekt, dient de Vlaamse Regering zijn toestemming te verlenen. De Vlaamse Regering heeft daarover het advies van de Vlaamse Regulator voor de Media(VRM) gevraagd.

Om tot een advies te komen, moet de VRM de mediamarkt  evalueren op basis van:

  • de wijzigingen in de bedrijfseconomische situatie in het Vlaamse medialandschap;
  • het algemeen media-aanbod in de Vlaamse markt;
  • de technologische ontwikkelingen;
  • de internationale tendensen;
  • de bescherming en de promotie van de Vlaamse cultuur en identiteit;
  • de verwachtingen en behoeften van de mediagebruiker.

De VRM dient hierbij rekening te houden met observaties van derden.  Iedereen mag zijn mening over deze kwestie formuleren via een vragenlijst (te vinden op de website van de VRM). De vragenlijst overloopt de verschillende elementen op basis waarvan de VRM zijn advies moet formuleren. Het is niet verplicht op elke vraag in de lijst te antwoorden.

De antwoorden op deze vragenlijst zullen integraal bij het advies aan de Vlaamse Regering gevoegd worden. Indien de respondent wenst dat bepaalde informatie vertrouwelijk behandeld wordt, wordt deze verzocht een vertrouwelijke en niet-vertrouwelijke versie van de antwoorden ter beschikking te stellen. In de vragenlijst zelf vindt u meer informatie over de vorm van een eventuele vertrouwelijke versie.