We Are Digital en Benjamin Dalle leren tactvol communiceren over grensoverschrijdend gedrag

Media / News

Elke week verschijnt er wel iets over grensoverschrijdend gedrag in de media. Dat gebeurt niet altijd even tactvol voor slachtoffers en plegers. Of het kan mythes in stand houden. Als journalist kan je een groot verschil maken door de manier waarop je verslag uitbrengt. Daarom vroeg Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding Benjamin Dalle aan We Are Digital (Propaganda Group) om een website te ontwikkelen voor beroepsjournalisten. Daarop vinden ze hoe zij tactvol kunnen communiceren over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Op de nieuwe website www.devijftees.be vinden journalisten naast de 5 T’s - Terminologie toepassen, Transparant berichtgeven, Testimonials verwerken, Tactvol communiceren, en Te hulp komen - ook het overkoepelende en ruimere charter, in het kader van het actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de mediasector, dat hiervoor is opgesteld.

EfFiciënte samenwerking

We Are Digital bepaalde de structuur, lay-outte de website en zorgde voor een optimaal SEO-traject zodat journalisten de site organisch vlot vinden. Ze konden doorheen het project rekenen op grouppartners Cypres en Propaganda voor copywriting en projectcoördinatie. Voor het bouwen van de website werd beroep gedaan op partner Veaudeville.

Advies van specialisten

Alle content is geschreven op basis van de gebundelde adviezen van Sensoa, Vlaamse Vereniging van Journalisten, Universitair Forensisch Centrum, Child Focus en Stop it Now! Ook de slachtofferorganisaties Punt vzw en IM Landelijk gaven hun input.

Persvoorstelling

De voorstelling van de website aan de pers gebeurde op vrijdag 16 juni 2023 in het Antwerpse Mediahuis met onder andere een geanimeerd panelgesprek. Zo zei Minne De Boeck van het Universitair Forensisch Centrum: “Het is essentieel om bepaalde misvattingen en mythes te ontkrachten. Deze dragen immers niet bij aan de bescherming van de samenleving, ze vergroten het stigma en de uitsluiting. We willen die belangrijke maatschappelijke uitdaging samen met journalisten aangaan.”

Wake-upcall

Voor minister Dalle kan deze lancering een wake-upcall zijn voor de Vlaamse mediasector: “Ik stel vast dat er nog altijd niet voldoende sense of urgency bestaat bij onze Vlaamse mediabedrijven. 155 mediaorganisaties ondertekenden het actieplan. Die vertegenwoordigen meer dan de helft van alle werknemers in de mediasector. 83% van alle organisaties heeft het charter nog niet ondertekend. Dit maakt duidelijk dat we aan de kar moeten blijven trekken en dat de mediabedrijven niet achterop mogen blijven.”

Dit zijn de 5 T’s

  • Terminologie toepassen: welke termen zijn correct en welke vermijd je beter? (met terminologielijst)
  • Transparant berichtgeven: wegblijven van foute denkbeelden
  • Testimonials verwerken: hoe ga je om met getuigenissen en persoonsgegevens?
  • Tactvol communiceren: hoe zorg je als journalist dat je bericht niet kwetst?
  • Te hulp komen: waar vinden lezers of kijkers een luisterend oor?

Ontdek de 5T’s in detail, de mythes en het charter op de website.