We blijven kijken! En luisteren! Soms tegelijk!

News / Research

multi device

Ziehier een studie waarover gesproken zal worden, nog los van het feit dat ze zich naast de HUB-studie van het CIM positioneert. MediaXperience wordt aangestuurd door RMB, met in de achtergrond TNS. De studie meet en analyseert de positie van de belangrijkste grote media in de loop van een dag in het leven van de Belgen.

MediaXperience heeft bovendien een nationaal en multimediaal bereik, aangezien het alle mogelijke vormen van media op het menu heeft staan. Deze studie berust op een steekproef van 3224 online geïnterviewde personen. Merk wel op dat het CIM op zijn beurt werkte met een steekproef van 10.000 contactpersonen. Wij geven u hier enkele key facts die in de studie werden gepresenteerd.

MediaXperience noteert dat de Belgen gemiddeld 539 minuten (of 9 uur) per dag spenderen aan het consumeren van media. Vergeleken met een studie van ZenithOptimedia, gebaseerd op een steekproef in 65 landen, is dit resultaat drie kwartier minder dan het Oost-Europese gemiddelde (586 minuten, of 9 uur en 46 minuten). Daarentegen overtreft de tijd die in België gespendeerd wordt aan media de gemiddelde consumptie op wereldschaal (dagelijks 492 minuten of 8 uur en 12 minuten). Het televisietoestel staat dagelijks bij 70% van de Belgen aan. Daarop volgt de radio, met een dagelijks bereik van 58%. Deze percentages van gebruik zijn sterk verbonden aan de positie die de televisie- en radiozenders innemen in de totale consumptie van media. De positie van de computer, voor de desktop 51% van de dagelijkse gebruikers en voor de laptop 38%, wordt tevens sterk beïnvloed door het aandeel van het internet en de omvang van de media die daarop aanwezig zijn. Belgen gebruiken gemiddeld 3,5 toestellen per dag om toegang tot de media te krijgen. Zelfs als een steeds groter deel van de bevolking is uitgerust met meerdere toestellen, gebruikt het grootste deel van de individuen in realiteit dagelijks slechts 2 tot 4 dragers voor de consumptie van video, audio, pers of het internet. Het gelijktijdige gebruik van meerdere apparaten, ten behoeve van media-multitasking, gaat dus om de gelijktijdige consumptie van verschillende media. In cijfers komt het aandeel van media-multitasking neer op zo’n 22%. Anders gezegd: gedurende een vijfde van de tijd die we aan de consumptie van media spenderen, is onze aandacht verdeeld over meer dan een mediabron tegelijk. Meestal beperkt het media-multitasken zich tot slechts twee media. Het gelijktijdige gebruik van twee media staat voor 20% van het multitasken, het gebruik van drie toestellen vertegenwoordigt tot slot 1,5%.

Elke dag richt 58% van de Belgen zich op het internet voor het bezoeken van websites (naast sociale netwerken). Het surfen is een tijdrovende activiteit: de webconnectie per persoon loopt gemiddeld uit tot 1 uur en 30 minuten. De sociale netwerken halen hun achterstand op het reguliere surfen in: 4 op de 10 Belgen melden zich dagelijks aan op een of ander sociaal netwerk. De smartphone heeft nagenoeg de vaste computer ingehaald: 28% van de mensen maakt dagelijks verbinding met het internet via de mobiele telefoon. De vooruitgang van de mobiele telefoon in het gebruik van het internet is echter minder aanzienlijk dan in andere Europese landen. Merk op dat de Franstaligen grotere “mediavoren” zijn dan hun noordelijke landgenoten. Hun dagelijkse consumptie ligt 5% hoger waardoor ze aan 9 uur en 13 minuten zitten, tegenover 8 uur en 48 minuten bij Nederlandstaligen.

Om af te sluiten: RMB is van plan tegen begin september nieuwe onderdelen aan deze studie te breien en wil deze MediaXperience-studie koppelen aan de Brand Media Monitor Survey van TNS.