We Media: "De Europese pers is in gevaar"

Media / News

Het ontwerp van Europese wetgeving over de digitale markten (Digital Markets Act) creëert een monopolie op de informatieverstrekking voor  de grote platformen in een rol als controlerende toegangspoort of 'gatekeepers', zegt We Media. De uitgeversvereniging wijst op de gevaren daarvan. Het pluralisme van de media en de diversiteit van publicaties in kranten en magazines zijn een absolute voorwaarde voor een onafhankelijke en pluralistische opinievorming in de Europese Unie. De toegang garanderen van al die diversiteit is absoluut noodzakelijk herinneren de Europese federaties van kranten- en magazineuitgevers ENPA en EMMA, waarvan ook We Media lid is, naar aanleiding van de Internationale Dag van de toegang tot informatie.

De wetgeving op de digitale markten (DMA) is een historische en mogelijk enige kans voor de EU om het onevenwicht op die markt dat ontstaan is door de platformen ('gatekeepers'), te beëindigen en een eerlijke, niet discriminerende distributie van de vrije media te garanderen, luidt het: "Maar momenteel zijn de voorliggende voorstellen van het DMA-ontwerp onvoldoende." De uitgevers brengen de volgende punten nog eens onder de aandacht:

  • De voorwaarden van niet discriminerende toegang mogen niet worden beperkt tot enkel de app-stores maar moeten worden uitgebreid tot alle essentiële platform-diensten in het bijzonder de zoekmachines en het monopolie van de sociale netwerken.
  • De invoering van een verplichting voor zij die de toegang controleren om deel te nemen aan bindende procedures tot billijke prijsbepaling voor diensten zoals het toestaan van octrooien en het uitgeversrecht.
  • De DMA moet niet enkel een totaalverbod opleggen voor de zelfpromotie maar ook op een voordeeltarief ten opzichte van derden.
  • De controleurs van de toegang mogen niet discrimineren in de rangorde van aanbiedingen op basis van al dan niet betalende aanbiedingen.
  • De webbrowsers moeten mee onder de toepassing vallen van de wetgeving.
  • Er moet een verbod zijn om data van verschillende diensten met elkaar te combineren ongeacht of er toestemming is van de gebruiker.

Als de Europese regeringen en het Europees Parlement deze mankementen niet rechtzetten in de wetgeving, dreigt deze wet een vodje papier te zijn dat in bepaalde gevallen het onrechtvaardig gedrag van de « gatekeepers » zelfs wettigt.

De voorzitter van EMMA, alsook van We Media, Xavier Bouckaert, verwoordt het als volgt: "De dominante platformen op de markt, die ook mediapublicaties aanbieden, hebben een toenemende invloed op de opinievorming van de burgers. Het zijn deze platformen die beslissen welke media en welke inhoud de burgers te zien krijgen en in welke vorm. Wij roepen de Europese regeringen en het Europees Parlement op om te verzekeren dat de DMA niet faalt in de strijd tegen het misbruik van deze platformen 'gatekeepers'."

 


U vindt dit bericht interessant? Heeft u al een abonnement op PUB (met PUBNews, PUB on Saturday, PUB Magazine en zoveel meer)? Click and join the PUB Community...