Welke invloed hebben online media op kusttoerisme?

coast

Agenda / News

coastDigitalisering is overal, ook in de hotelsector. De opleiding Hotelmanagement van AP Hogeschool Antwerpen heeft vier jaar lang het gebruik van sociale media in de hotelsector van de vijf Vlaamse Kunststeden onderzocht. Ook de online travel agents (OTA’s), zoals Booking.com, en commerciële reviewsites, zoals TripAdvisor, werden onder de loep genomen. Daarnaast bestudeerden de onderzoekers, Christian Holthof en Sophie Van Tilburg, de mate waarin hoteliers online actief zijn. Tot slot, en niet onbelangrijk, analyseerden ze of het iets opbrengt om als hotelier mee te gaan in deze digitale evoluties. De resultaten van het onderzoek worden op vrijdag 21 april 2017 gepresenteerd tijdens de studienamiddag ‘Sociale media en OTA’s in de hotelsector’ in het Vlaams Parlement.

Jo Caudron, een van de internetpioniers in België, zal die middag zijn visie op de digitalisering in de reis- en hotelsector uiteenzetten en stilstaan bij de patronen van digitale disruptie en de veerkracht van de sector. Tim Smits en Goele Aerts van de KU Leuven zullen dieper ingaan op online reviews in de hotelbranche. Hoewel we de schrijvers van de online berichten niet persoonlijk kennen en ze soms ook niet helemaal waarheidsgetrouw zijn, blijkt uit onderzoek dat het vertrouwen in de reviews heel groot is en dat ze een belangrijke impact hebben. De onderzoekers gaan dieper in op de factoren die aanleiding geven tot meer en positieve reviews. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts sluit de studienamiddag af.