Werkwijze auditors

Audit mode d'emploi - Koen Pieraerts - pub5-2012

Vertaalde artikels

In augustus 2011 kwam de UMA voor de dag met een duidelijke en constructieve stellingname gericht aan de auditmaatschappijen. Daarin werden bepaalde praktijken aangekaart, en vooral de slechte kennis die bepaalde auditors hebben van de sector die ze worden geacht te analyseren. In die context leek het ons interessant om het woord te geven aan de ‘verdedigende partij’. Het moet gezegd dat men in die gelederen niet meteen veel enthousiasme toonde. Uiteindelijk kregen we wel gehoor bij Koen Pieraerts, partner van KPI Consultancy, die werkt als auditor voor klanten als Accenture, Red Bull…