Whyte Corporate Affairs versterkt team met Stany Vaes

News

Stany Vaes, © David Plas

Stany Vaes, © David Plas

Stany Vaes vervoegt zich bij Whyte Corporate Affairs en geeft mee vorm aan de verdere groei en specialisatie van het Whyte-team. In een steeds complexer wordend stakeholderlandschap hebben ondernemingen immers steeds meer nood aan strategisch advies en professionele ondersteuning bij hun public affairs en communicatie. Vaes komt over van sectorfederatie Comeos en was voordien actief als advocaat.

Stany Vaes werkte de voorbije 4,5 jaar bij de handelsfederatie Comeos als head regulatory affairs. Samen met zijn team ondersteunde hij Belgische en internationale retailers met betrekking tot onder meer winkelopeningstijden, belastingen en heffingen, vastgoed, marktpraktijken, veiligheid, mededingingsregels, privacy, consumenteninformatie en geschillenbemiddeling en vertegenwoordigde hen bij de lokale, regionale en federale overheden. Vaes was bij Comeos ook verantwoordelijk voor projecten zoals het Witboek Veiligheid, de Week van de Veiligheid, de Ombudsman voor de Handel, de Expansiedag en het Commerce Information Network (Comin). Voordien werkte Vaes als advocaat voor verschillende zakenadvocatenkantoren. Hij ondersteunde ondernemingen en overheden in hun uitdagingen met onder meer milieuvoorschriften, vergunningsaanvragen, ruimtelijke ordening, bodemsaneringsprojecten, afvalbeheer, overheidsopdrachten, onteigening en PPS-projecten.

Met zijn ervaring in public affairs en in het federatiewezen, en zijn specifieke expertise in retail, milieu, vastgoed en publiekrecht, zorgt Vaes voor een belangrijke versterking van het team van consultants van Whyte Corporate Affairs. Met de aanwerving van Vaes wil Whyte ook sterker staan bij het begeleiden van ‘Not In My Backyard’-issues en vergunningstrajecten.