Wie controleert de cafépraat?

Media / News

"Twitter is een café in Dendermonde," zou televisiemaker Tom Lenaerts ooit hebben gezegd. Citeerde hij iemand of was dat een eigen vondst, dat weten we eigenlijk niet. Een factcheck dient zich aan! En een factcheck dient zich ook aan bij sommige tweets van Donald F. Trump, de Amerikaanse president die van fake news zijn handelsmerk maakte (in welke betekenis u die omschrijving dient te interpreteren, laten we geheel aan u over). Dat die factcheck nodig is, vindt alvast Twitter zelf. Ze gaven er op 28 mei zelfs enige toelichting bij (zie hieronder). Een aanslag op de vrije meningsuiting, vindt de president (die daarmee impliciet lijkt te bevestigen dat hij vindt dat wat hij zegt, de facto (!) correct is en mag worden verteld). Hij lijkt zelfs te dreigen sociale media aan banden te leggen. Dat alles roept nogal wat vragen op. Wie controleert de president, is er eentje van. Maar ook: wie controleert de sociale media? Kan je die zomaar sluiten? De vergelijking met het café dringt zich op. Je kunt net zo goed alle cafés sluiten.

Wacht, dat hebben we net gedaan. Andere vraag, dus. Is het zinvol om cafépraat, ook al komt die van een democratisch verkozen president, te factchecken? Dat is de rol van de media, zult u zeggen. Maar is Twitter een medium? Is er geen begripsverwarring tussen sociale media en sociale netwerken? We hebben de indruk dat in deze case één vraag steeds nieuwe vragen oproept. Een mooie case voor studenten 'media en ethiek', dunkt ons. Na de zomer kunnen ze die beantwoorden, nadat ze (naar we hopen: met succes) examens hebben afgelegd en weer mogen samenkomen in auditoria.