Wim Opbrouck en Hurae gaan op zoek naar positieve woorden

Crea / News

Elke dag opnieuw gaan duizenden mensen langs bij een apotheker. Zij zijn een onmisbare schakel om mensen zich beter te laten voelen. De apothekers zien, horen en voelen dat heel veel mensen ook nood hebben aan positieve woorden. Samen met hun klanten gaan ze zorgen voor een extra portie warmte en affectie onder de vorm van een nieuwe editie van De BLIJsluiter. De enige bijsluiter waar je echt blij van wordt.

Voor het verzamelen van de positieve boodschappen krijgen de apothekers steun van Hurae en acteur Wim Opbrouck. “Na bijna twee jaar van mondmaskers, lockdowns en telewerken ga ik op zoek naar warme, integere boodschappen. Iedereen kan wijsheden, tips, bemoedigende woorden of leuke boodschappen sturen! Mijn boodschap voor De BLIJsluiter is alvast: Soms is geven beter dan krijgen,” vertelt Wim Opbrouck.

Iedereen kan vanaf nu via WhatsApp of sms een boodschap sturen naar 0487 24 93 37. Een selectie wordt opgenomen in De BLIJsluiter die vanaf maandag 17 januari (ook wel gekend als “Blue Monday”) gratis beschikbaar zal zijn bij de West-Vlaamse apothekers. Maar ook buiten de grenzen van de provincie zal De BLIJsluiter beschikbaar zijn.

Lees deze BLIJsluiter aandachtig

Bijsluiters moeten heel wat informatie meegeven en worden vaak niet aandachtig gelezen. Voor velen hebben ze dan ook een negatieve connotatie. Daar brengt deze BLIJsluiter verandering in.

“Vorig jaar kregen we ontzettend veel positieve boodschappen op onze BLIJsluiter. In tijden van Corona wilden we toen samen met onze 650 huisapothekers uit de streek onze vele patiënten dan ook een hart onder de riem steken. Die nood is er nog steeds dus we vinden het dan ook belangrijk dat we opnieuw een positief en verbindend signaal geven,” zegt Apr. Filip Vermeulen van Jouw Lokale Huisapotheker en voorzitter van De Westvlaamse Apothekersvereniging

Woord en beeld

De oproep wordt verder ondersteund met een video, een sociale media campagne, posters en kaartjes bij de apothekers. De actie wordt niet alleen met mooie woorden ondersteund maar ook met opvallende illustraties van de hand van Laura Janssens, ook wel gekend als @NietNuLaura. Zij werd meteen geïnspireerd door het idee van De Blijsluiter.

“In mijn eigen strips en cartoons werk ik ook vaak rond kleine gelukjes, zoals een stoplicht dat op groen springt net wanneer jij eraan komt gefietst, of de automaat die twee snoeprepen geeft ipv één. Zalig dus, om al die blije boodschappen en warme adviezen van mensen te zien binnenstromen én daar ook nog iets bij te mogen illustreren. Mijn boodschap voor de BLIJsluiter: Beter één chipke in de mond dan tien op de grond,” zegt Laura Janssens.

De BLIJsluiter is een initiatief van Jouw Lokale Huisapotheker en zal vanaf maandag 17 januari gratis beschikbaar zijn bij alle West-Vlaamse apotheken én buiten de grenzen van de provincie. Positieve boodschappen kunnen verstuurd worden naar 0487 24 93 37, via WhatsApp of sms.

Credits

Foto Wim Opbrouck: © Selina De Maeyer
Illustraties: @nietnulaura
Video: © Hurae