WPP België lanceert programma voor meer diversiteit en inclusie in reclame en marketing

Marketing / News

De globale initiatieven rond Diversity, Equity en Inclusion (DE&I) inspireerden WPP België. De 14 WPP-bureaus willen ook in ons land zorgen voor een meer diverse, gelijke en inclusieve reclame(wereld). Schouder aan schouder maken ze daar samen werk van. 

De gezamenlijke initiatieven vallen uiteen in twee groepen. Aan de ene kant gaat het over de interne werking van de WPP-bureaus, aan de andere kant de portrettering van de samenleving in zowel aanbevelingen als strategisch en creatief werk van de communicatie- en mediabureaus. 

Qua interne werking engageren alle WPP-bureaus zich in hun rekruteringsbeleid om inclusieve en diverse teams aan te werven. De bestaande trainingen voor de WPP-medewerkers rond anti-racisme worden verder uitgebreid naar alle DE&I-domeinen. Om dat te faciliteren stelt WPP België ook een ‘DE&I board’ samen met vertegenwoordigers van elk bureau.

Verder onderzoekt Kantar de stand van zaken qua portrettering van een diverse samenleving in marketing in de Belgische media. In september brengt WPP België de resultaten van dit onderzoek naar buiten, samen met de publicatie van een WPP Charter rond DE&I. Met dit charter wil WPP zowel medewerkers als klanten informeren en sensibiliseren om ‘best practices’ en richtlijnen toe te passen in de dagelijkse marketingpraktijk. Dat gebeurt in samenwerking met bestaande Belgische kenniscentra rond Gender en Inclusiviteit.

In het najaar komen er op basis van de bevindingen een reeks webinars en talks met gerenommeerde lokale en internationale sprekers. WPP België lanceert ook een oproep naar alle actoren (media en adverteerders) om gezamenlijk initiatieven te nemen die breed gedragen worden door de sector.

“Communicatie, media, reclame en marketing hebben een grote impact en beïnvloeden het gedrag, de attitudes en emoties van burgers,” zegt Gio Canini, country manager van WPP. “Het werk dat we dagelijks leveren zorgt mee voor zowel negatieve als positieve stereotypes. Als belangrijke speler nemen we het initiatief om DE&I centraal te zetten, zowel in de opbouw van onze interne organisatie, als in het beantwoorden van de briefings van onze klanten. We steken de hand uit naar de hele industrie om samen de verandering daadwerkelijk in gang te zetten.”