WPP publiceert diversity, equity & inclusion charter

Communication / News

Communicatiegroep WPP, die in ons land tal van communicatie- en mediabureaus omvat, maakte een eigen charter over diversiteit, gelijkheid en inclusie. Bedoeld voor elke junior in het bedrijf, maar ook voor elke directeur. En dat werken rond diversiteit en inclusie geen overbodige zaak is, maakt het onderzoek naar het diversiteit- en inclusiegehalte van de Creative Belgium Awards van de voorbije tien jaar duidelijk.

Het interne traject rond diversiteit, gelijkheid en inclusie is ten eerste gefocust op het creeëren van een inclusieve cultuur waar elke collega recht op heeft, zegt Delphine Geyskens, DE&I board member binnen WPP Belgium. “Ten tweede willen we DE&I ook zoveel mogelijk implementeren in ons werk, we moeten ons in toenemende mate bewust worden van de impact die we hebben op het brede publiek met de communicatie die we de wereld in sturen."

Specifiek voor België stelde WPP een Inclusive Marketing Playbook samen. Het playbook helpt met het implementeren van DE&I in ons werkproces, zegt Delphine Geyskens. Aan de hand van een vijfledig stappenplan geven we voorbeelden en tips om inclusieve communicatie te bekomen. DE&I moet opgenomen worden in het reflecteren over je team, het opstellen van je strategie, de formulering van de boodschap, het voeren van marktonderzoek en het uiteindelijke eindresultaat. Dit werk is heel belangrijk, zegt Gio Canini, country manager WPP Belgium: “Door inclusief en divers te zijn, kan je niet enkel een maatschappelijke maar ook een economische return halen. Dat heeft onderzoek aangetoond. Je spreekt immers een veel groter deel van je doelgroep aan.”

Concreet moedigt men elk bureau aan om intern op vier verschillende niveaus stappen te zetten, zegt Delphine Geyskens: “Na intern onderzoek en raadplegingen van een tiental DE&I-experts hebben we besloten om binnen WPP in te zetten op vier verschillende domeinen: diepgaande reflectie over onze structuren en gewoontes, aanpassingen om het rekruteringsproces meer inclusief te maken, inzetten op het creëren van een inclusieve werkomgeving en het implementeren van DE&I in onze (werkgerelateerde) communicatie.” Met andere woorden: dit traject levert ook inzichten op voor kansen voor merken/bedrijven. En alle bureaus, dus ook buiten WPP, kunnen voordeel halen uit het werk van WPP, dat in 2022 het initiatief wil nemen om de eigen inzichten te delen met anderen.

Om het charter te downloaden: klik hier!