André Vandorpe verlaat Boek.be

andre vandorpe

News

andre vandorpeSinds begin 2017 werkt het Huis van het Boek vanuit een omgekeerde dynamiek met GAU (algemene uitgevers), GEWU ('educatieve en wetenschappelijke uitgevers) en VVB (boekhandels) als beleidsbepalende verenigingen aan de belangen van uitgevers en boekverkopers in Vlaanderen. Dat herstructureringsproces heet nu afgerond te zijn en algemeen directeur André Vandorpe van Boek.be heeft in goed onderling overleg met de voorzitters van de verenigingen besloten om per 31 juli 2017 zijn functie bij Boek.be te beëindigen, zo meldt de organisatie. André Vandorpe trad in 2013 en dienst, ter opvolging van Geert Joris.

De lopende projecten, zoals bijv. de Boekenbeurs, worden onverwijld verder georganiseerd. De interne organisatie wordt in samenspraak met het personeel, het dagelijks bestuur van Boek.be en de verantwoordelijken van de drie bonden verder uitgetekend. Over de details zal in de komende weken worden gecommuniceerd.