BAM blijft werken aan open marketingcommunity

Communication / News

Zowat drie jaar geleden startte de Belgian Association of Marketing en ontstond de open community van marketingprofessionals. De organisatie merkt dat deze houding steeds meer in de smaak valt en steeds meer leden overtuigt. BAM is dan ook blij dat ook andere actoren in de communicatiesector zich verder verbreden, zoals de UBA en verschillende mediagroepen.

De Belgium Association of Marketing (BAM) is meer dan ooit aanwezig onder de marketing professionals. Na drie jaar intensief werk na de fusie van STIMA, IAB en BDMA blikt voorzitter Koen Van Impe tevreden terug: “We hebben een duidelijke visie neergezet rond de evolutie van ons beroep en merken dat steeds meer marketing professionals deze missie rond meaningful marketing duidelijk onderschrijven.”

Ondertussen organiseert de vereniging ook tal van activiteiten zoals het Student Congress (met meer dan 1500 studenten), het BAM Marketing Congress, TheRentree – Belgian Digital Champions (een event voor digital startups in onze sector), de gloednieuwe Belgian Marketing Awards en de IAB MIXX Awards, zonder daarbij de talrijke opleidingen te vergeten. Daarnaast is de BAM een actieve gesprekspartner geworden voor de diverse kabinetten in ons land die met marketing gerelateerde dossiers worstelen. Al deze events, opleidingen en het beleidswerk staan ook in het kader van de centrale missie rond meaningful marketing.

Breed draagvlak

BAM kan rekenen op een brede vertegenwoordiging in de markt met meer dan 500 leden en een representatief beeld van de sector: Ongeveer 36% zijn adverteerders, 25% bureaus, 21% service bedrijven en 18% vertegenwoordigers uit de (digitale) media. “We zijn fier dat we een breed draagvlak hebben binnen onze sector. Dat was precies de bedoeling van de BAM. We zijn in eerste instantie een open community die de verschillende marketing professionals wil verenigen rond een duidelijk thema,” zegt Patrick Steinfort, directeur van BAM.

In dat kader is de vereniging ook verheugd over de recente evolutie van de UBA naar de United Brands Association. Het geeft duidelijk aan dat de communicatiesector zoekt naar verbreding. Een fenomeen dat ook te zien is bij de mediagroepen en business consultants. “We zijn blij te zien dat de UBA zich verder openstelt naar de andere professionals binnen ons ecosysteem. Reeds van in de start van BAM, drie jaar geleden, pleiten we voor openheid en samenwerking binnen onze sector,” zegt Koen Van Impe.

Overleg en samenwerking

De meest recente initiatieven (de Belgian Marketing Awards en de Marketing België Facebookgroep) van BAM passen ook helemaal in dat kader. Maar er blijven ook verschillen. Zo zal de UBA in eerste instantie de prioriteit blijven leggen bij het belang van de merken en is de BAM op geen enkele manier een vereniging die het belang van een specifieke groep van professionals verdedigt.

“Wij gaan voor een volledig inhoudelijk project waarbij we de kloof willen dichten tussen de consument en de marketing professionals door de marketing praktijk meer ‘meaningful’ te maken. Hiervoor hebben we een model ontworpen en werken we nauw samen met alle vertegenwoordigers uit de sector en met de academici,” aldus Van Impe. “Voor alle zaken die adverteerders of merken aanbelangt zullen wij steeds in overleg gaan met de UBA, net zoals we nauw samenwerken met de ACC, UMA, BMMA, CUBE, DMA, VBO en andere vakorganisaties. De Facebookgroep ‘Marketing België’ is overigens gelanceerd met de steun van al deze organisaties,” zegt Patrick Steinfort. Tenslotte legt BAM nog de nadruk op haar openheid naar alle professionals die zich zonder beperkingen kunnen aansluiten bij haar missie en visie.

Visie meer dan ooit actueel

In september zal de BAM een nieuwe raad van bestuur verkiezen die het project rond meaningful marketing kan verderzetten. Er ligt een mooie taak klaar voor de nieuwe bestuurders. De huidige crisis heeft nog maar eens duidelijk gemaakt dat marketeers een belangrijke rol spelen in de heropbouw van onze economie. “De visie van de BAM is meer dan ooit actueel. We vragen aan onze leden en de ganse marketing professionals community om op een progressieve en maatschappelijk verantwoorde manier marketing in het strategisch hart van elk bedrijf te plaatsen. Dat vraagt moed en doorzetting, maar we moeten als marketeers ook ondernemers zijn en blijven zoeken naar de juiste waarde die we bieden aan onze eindklant,” klinkt het bij Koen Van Impe.

Om deze missie waar te maken, pakt BAM in het najaar opnieuw uit met tal activiteiten: naast het opleidingsprogramma zal TheRentree - Belgium Digital Champions in september het eerste fysieke networking event na de lockdown van de voorbije maanden in de sector zijn. Na de Effie Awards (die BAM mee organiseert) zijn er de IAB MiXX Awards, gevolgd door de 100% digitale congresweek met meer dan 70 sprekers waaronder verschillende captains of industry en CEO’s van Belgische topbedrijven. De formule van het congres is dit jaar ook helemaal veranderd. Deelnemers kunnen ervan genieten voor 109 euro. “Alsof dat niet meaningful is,” besluit BAM.