Belgian Association of Marketing uit de startblokken

Communication / Marketing / News

bamZoals eerder gemeld door PUB, heeft ons land er een nieuwe marketingvereniging bij. Op 14 september schiet de Belgian Assocation of Marketing, kortweg BAM, uit de startblokken. De nieuwe marketingvereniging heeft als doelstelling om meaningful marketing na te streven. De lancering van BAM vindt plaats tijdens de tweede editie van het event The Rentree of Marketing, waar het echte startschot ‘s avonds wordt gegeven tijdens een speciale launch party voor de leden.

“De relaties tussen consumenten, klanten en merken hebben een grondige verschuiving ondergaan. Dit in een landschap waar ook de media en technologie snel evolueren: bedrijven moeten zichzelf heruitvinden in deze wijzigende omgeving, en marketing professionals willen elkaar vinden en inspireren in hun zoektocht naar een meer zinvolle marketing.” Zo vat BAM-voorzitter Koen Van Impe (&Koo) vat de redenen samen waarom de Belgian Association of Marketing het licht ziet. Die is het gevolg van de fusie van STIMA, BDMA en IAB Belgium en daardoor de grootste marketing community in België. General manager is Patrick Steinfort. De nieuwe website van de organisatie is te vinden op www.marketing.be en de emailadressen van het BAM-team zullen allemaal aangepast worden naar @marketing.be.

De vakvereniging wil marketing professionals met elkaar in contact brengen binnen het kader van een open gemeenschap, waarbij de mensen kunnen inpluggen naargelang hun behoefte en hun wens om actief betrokken te zijn. Koen Van Impe: “BAM is er voor alle marketing professionals - zowel individueel als binnen bedrijven - en verbindt marketeers met andere organisaties, maar ook met beleidsvertegenwoordigers en consumentenverenigingen. Voor studenten, senior marketeers en de academische wereld zullen we eveneens bijzondere aandacht hebben. BAM wil er ook naar streven dat de verschillende belangen van de marketing professionals gehoord worden en indien nodig kunnen worden afgestemd. In die context zoeken we naar een actieve samenwerking met andere verenigingen zoals UBA, ACC, UMA, DMA en anderen binnen en buiten de marketingsector. Dat zullen we doen via onze Marketing Hubs die we bij de lancering van BAM zullen toelichten.”

Het eerste contactmoment is zoals hierboven al vermeld gepland op 14 september tijdens de tweede editie van The Rentree of Marketing, waarin de nieuwste trends in marketing en media aan bod komen. ’s Avonds wordt BAM officieel boven de doopvont gehouden met een Showcase & Party, exclusief voor alle leden van de drie vakverenigingen die automatisch lid geworden zijn van BAM. Vanaf dat moment verwelkomt BAM ook nieuwe professionals in haar community. Op 14 september zal ook de volledige nieuwe merkidentiteit getoond worden. De nieuwe naam ‘Belgian Association of Marketing’ is tot stand gekomen samen met Serviceplan. Aansluitend werd een nieuwe visuele identiteit ontwikkeld door Hoet&Hoet. Creative director Alexandre Marly legt uit: “We werkten op het idee van de dialoog die deze vereniging kenmerkt. Hij wordt gesymboliseerd door de interpuncties die de afkorting BAM omringen. Het gelimiteerd aantal tekens illustreert de grote variatie aan mogelijke betekenissen. Tot slot toont het onderscheidende en persoonlijke kleurengamma de eigenheid en de sterkte van de fusie tussen STIMA, IAB Belgium en BDMA.”

BAM zou nooit kunnen bestaan zonder de steun van zijn Founding Architects, bedrijven die stuk voor stuk geloven in meaningful marketing en daardoor mee hun schouders onder de vereniging willen zetten. Deze founding partners zullen ook worden voorgesteld op het launch event.