De communicatieschool van morgen, zonder zorgen?

Communication / News

Geconfronteerd met concurrentie, een gebrek aan middelen en andere recente verwikkelingen zijn de uitdagingen van het onderwijs groot. PUB ontmoette Eric Maquet, directeur van het CAD, Barbara Claeys, directeur van ECS Brussel en Jean-François Raskin, algemeen directeur van IHECS, om te polsen naar recente ontwikkelingen binnen de schoolmuren. Daar waar ook wel eens onzekerheid om de hoek komt loeren.

Deze drie Belgische scholen bewijzen al jaren wat ze waard zijn. Het CAD, College of Art & Design, doet dat al zestig jaar om precies te zijn. In september 2021 zal Eric Maquet de zoveelste verjaardag vieren van een school die intussen meer dan een halve eeuw oud is, samen met enkele grote koppen als Isabelle Borchgrave en Edouard Vermeulen. Anderen anticiperen op de komende jaren, zoals Barbara Claeys van ECS, de European Communication School: “Wat we van 2020 geleerd hebben, is dat er dingen zijn die ‘hybride’ zullen worden, zoals ook het onderwijs. Daar gaan we rekening mee moeten houden, net als dat het ingevoerd zal moeten worden.”

Jean-François Raskin van IHECS, het Institut des Hautes Études des Communications Sociales, legt de focus nu meer op heden: “Vandaag zijn er veel leraren die uit het werkveld komen, maar dit aantal is beperkt door de wetgeving en door een gebrek aan financiële middelen. Dat is overal zo. We moeten daarvoor dus een andere oplossingen vinden. Wat we wel hebben is de wil, enthousiasme en een goede drive.” U leest hier verschillende denkpistes, maar die worden wel gebonden door een bijna identieke visie op het onderwijs.

[...]

Het volledige artikel leest u hier