Digital Ad Trust: nieuwe audits op komst

Media / News

Uitgevers en bedrijven die het kwaliteitslabel DAT voor hun site willen ontvangen, kunnen vanaf nu hun aanvraag voor een audit indienen. Tegen 6 maart moeten de gegevens worden ingezonden op www.digitaladtrust.be.

DAT Belgium is een kwaliteitslabel dat adverteerders garanties biedt over de kwaliteit van de site waarop ze investeren, waarbij DAT stat voor Digital Ad Trust. Het wordt uitgereikt aan kandidaten die na een audit kunnen voldoen aan de opgelegde vereisten op het vlak van brand safety, viewablity, ad fraud, user experience & data protection. Dit label is vorig jaar gelanceerd en een initiatief van de federaties UBA (adverteerders) en We Media (uitgevers). Na deze golf volgen er nog drie: in mei, september en november.

Terzijde: het eerder aangekondigde video-label in volle voorbereiding. Dat moet in het voorjaar van 2020 klaar zijn. "Belangrijk daarbij is dat VIA mee instapt," zegt Marc Dupain van We Media. "Er is een akkoord met VIA om het videolabel mee te ontwikkelen en daarna audits te laten uitoefenen om ook gelabeld te kunnen worden." Ook in andere Europese landen zijn momenteel gesprekken aan de gang om eenzelfde label te creëren maar na Frankrijk is België het enige land nog in Europa waar het label al is uitgewerkt en in werking is.