Divers in het hart van de media

Communication / Media / News

Als vitrine van de samenleving is het essentieel dat media zo waarheidsgetrouw mogelijk zijn. Maar doe je dat, diversiteit zo goed mogelijk weerspiegelen? En dit zonder fouten te maken? Wie doet het goed en wie faalt? Grijze zones zijn er altijd. Martine Simonis, algemeen secretaris van AJP, Marc Dupain, general manager van We Media, en Catherine Anciaux, algemeen secretaris van laPresse.be proberen duidelijkheid te scheppen.

Tien jaar geleden publiceerde het AJP (Association des Journalistes Professionnels) haar eerste studies rond diversiteit. En die zijn intussen diep geworteld binnen verschillende redacties en directies. Maar hoewel de mentaliteit al sterk veranderd is, staan we volgens het AJP nog lang niet op het punt dat er plannetjes gevolgd worden om diversiteit te bevorderen binnen redacties en productiebedrijven. Bovendien is LaPresse.be van mening dat het niet gezond is om als federatie goede of slechte punten te geven aan media, omdat ze niet over de juiste gegevens beschikken om daarover een ​​standpunt in te nemen. Een overzicht van de sector is er dus niet. Marc Dupain merkt wel op dat er, zowel in de media als bij adverteerders, maar ook in het algemeen, steeds meer belangstelling voor het onderwerp is. Goed begonnen is half gewonnen!

De rol van de media

Volgens Martine Simonis moet de informatie die journalisten brengen een weerspiegeling zijn van de diversiteit in onze samenleving. Enerzijds om zo goed mogelijk de zorgen van de diverse doelgroepen weer te geven, anderzijds om vooringenomenheid (over geslacht, leeftijd, achtergrond, afkomst enzoverder) bij de verwerking van nieuws te vermijden.

[...] Het volledige artikel leest u bij de vertaalde artikels van PUB Magazine nr 5