Diversiteit als modus operandi

Communication / Media / News

Black Live Mathers, #metoo… Het nieuws herinnert er ons elke dag aan dat diversiteit meer dan ooit een dingetje is. In een context van maatschappelijke verandering, waarin iedereen probeert voor zichzelf en zijn voorkeur en rechten op te komen, wordt de rol van de media herbekeken. Kunnen zij de dragers zijn van verandering en pluraliteit bevorderen? ‘Anticiperen, verkennen en voorkomen’, dat is de missie van Olivier De Raeymaker (Le Soir) en Jean-Paul Philippot (RTBF). Zij hebben het over pro-actieve mediabedrijven waar diversiteit meer dan een onderwerp is, het gaat om het continu in vraag stellen van teams. Van managers en journalisten tot de HR-dienst.

Hoewel Le Soir diversiteit altijd al centraal heeft gesteld binnen haar redactie, zag de progressieve krant de laatste jaren de opkomst van een nood aan zelfreflectie. Dat zegt Olivier De Raeymaker, CEO van de krant. “Een journalist moet vandaag de dag niet alleen feiten beschrijven, hij moet ook toekomstgericht zijn. Vandaar de recente merkverandering ‘Reponsons notre quotidien’. Wij moeten het debat aanwakkeren. Diversiteit mag geen prisma zijn. Het is een benadering op zich. We willen mensen met buitenlandse roots, mannen en vrouwen, een stem geven, zonder ze te stigmatiseren.” De algemeen directeur van de RTBF, Jean-Paul Philippot, vindt dat er niet alleen een inclusief diversiteitsbeleid moet gelden binnen de redacties, maar binnen het hele organogram, op transversale wijze. “Een aanpak die ervoor zorgt dat diversiteit door iedereen wordt nagestreefd. We ondersteunen dan ook initiatieven die deze notie van inclusieve diversiteit op een materiële, meetbare en concrete manier tot leven willen brengen.” De teams bevragen elkaar bijvoorbeeld en proberen zo de bewuste of onbewuste vooroordelen die aanhouden te overwinnen. “Dat is een erg gezonde oefening die het belang van de proactieve aanpak binnen onze teams al heeft bewezen. Uit interne debatten blijkt ook dat de redactie die onderwerpen blijft aanhalen,” legt Olivier De Raeymaeker uit, “maar we moeten ook onze lezers betrekken.”

[...] Het volledige artikel leest u bij de vertaalde artikels van PUB Magazine nr 5