Hoe karma is uw marketing?

Communication / News

20thoughts-2017-2-700x300In oktober 2016 vond in Gent de eerste editie van #20 Thoughts plaats. Dat was een gezamenlijk initiatief van de Gentse bureaus Invisible Puppy en The Fat Lady. Interessant, leerrijk en entertainment, meer moet dat niet zijn. En al was dat destijds niet de bedoeling, er kwam - op algemene aanvraag, zoals dat heet - een tweede editie, opnieuw in datzelfde Altar, een tot evenementenhal omgebouwde kerk.
Net als bij de eerste editie kwamen sprekers deels uit de rangen van de twee organiserende bureaus en deels van externe bedrijven. En weer was er een afwisseling van korte statements met langere uiteenzettingen en demo's. Het ging vaak over technologie, en Tom De Baere van Invisible Puppy wees erop dat de komende 20 jaar onze wereld wellicht meer zal veranderen dan de voorbije 300 jaar. En wàt geautomatiseerd kan worden, zàl geautomatiseerd worden. Marketing- en communicatiebedrijven houden maar best rekening met die evolutie. Zo pikken we tijdens deze #20Thoughts op dat er de komende jaren behoefte zal zijn aan "vloeibare teams en strategische denkers."
Ook het belang van 'persona's' zal toenemen, waarbij het niet enkel om een socio-demografische omschrijving en interne inzichten gaat. Want mensen veranderen, persona's dus ook. Of misschien moeten we meer aan 'karma marketing' doen? "Do good things and good things will come to you."20thoughts-2017-org-1
We onthouden ook de interessante inbreng van Madam Bakster (over influencer marketing), Sebastiaan Monsieurs (van Google) en Tijl Sacré, die uiteenzette hoe Medialaan als contenthuis  duidelijke waarden naar voren schuift waaraan projecten en campagnes worden afgetoetst. De ochtend, waarin het dus vaak over technologie ging, werd - noblesse oblige - afgesloten met Watson van IBM en met robot Pepper.

Een uitgebreid verslag van #20Thoughts 2017 vindt op de website van The Fat Lady en uiteraard ook op die van Invisible Puppy.