IAB wil duidelijkheid over viewability en ad fraud

Agenda / Media / News

 

iab-digital-video-ad-effectiveness-case-study-3-e1443643805340-1024x791IAB België heeft zich steeds tot taak gesteld om de spelers op de digitale markt te begeleiden en zo de sector te professionaliseren, zo meldt de organisatie. IAB neemt sinds enige tijd de problematiek rond viewability, ad fraud, ad blockers enzovoort heel ernstig. De organisatie doet dit vanuit het bewustzijn dat de digitale markt alleen tot verdere ontwikkeling kan komen in een duidelijke omgeving die door alle spelers gekend is en waarop zij met zijn allen toezicht houden. "Deze proactieve aanpak heeft tot doel snel tegemoet te kunnen komen aan de vragen en wensen van al onze leden, of het nu om adverteerders, uitgevers of bureaus gaat," zo luidt het.

Volgend op de position paper van de UBA van 21 oktober laatstleden wil het IAB opnieuw bekijken hoe de lopende of voorbije werkzaamheden ervoor staan, zodat alle betrokken organisaties of partijen voordeel kunnen trekken uit de gezamenlijke inspanningen. Hierover volgt een opsomming van dat denkwerk.

Ad blockers: informatie, benchmarks, LEAN en DEAL programma's (IAB – DMA – UBA)

o December 2015: informatie- en opleidingsnamiddag 'Ad blockers Atelier' (meer informatie hier), in samenwerking met DMA.

o Februari 2016: meeting met de UBA. Informatie-uitwisseling en voorstel tot samenwerking rond het thema ad blockers of de opdringerigheid van reclameformaten.

o Op internationaal niveau heeft het IAB meerdere LEAN en DEAL informatie- en opleidingsprogramma's opgezet om de belanghebbenden aan te sporen het digitale potentieel beter te gebruiken zonder de verwerping ervan door de consumenten te veroorzaken.

 Viewability: currency, standaardtool en informatie (IAB – GRP – DMA – OPPA – UMA)

o Augustus 2015: 1e stand van zaken over de meetstandaarden van viewability met IAB Europa.

o Januari 2016: 1e Belgische bespreking van de video viewability standaarden (agentschappen, uitgevers, reclameregieën), technische controle van de implementeringsmogelijkheid van deze currency's in België, cross-mediale samenwerking met de GRP voor de keuze van de currency die de voorkeur op de markt geniet, informatie van de UBA in digital commission.

o Juni 2016: Presentatie van de 'State of Viewability in Belgium' in de media GRP-sessie (hier of op aanvraag beschikbaar), informatie van de UBA in digitale commissie.

o Augustus 2016: Vastleggen van de aanstaande prioriteiten (met de OPPA - DMA - UMA)
1) keuze van een door iedereen gebruikte standaardtool

2) vastleggen van de metrics die de basis vormen voor reporting en commerciële besprekingen

3) vorming en opheldering met betrekking tot viewability (meting van efficiency is niet de meting van effectiveness)
o Oktober 2016: lancering van de IAB Viewability-werkgroep
o November 2016: stand van vooruitgang van de verschillende projecten

 Ad fraud: Ad fraud in Belgium, where we are, what we can do (IAB – UMA – OPPA – UBA)

o Juni 2016: informatie van de UBA in digital commission over de eerste Belgische benchmarks

o Sept 2016: Volledige stand van zaken en voorstelling van oplossingen aangeboden aan de UBA (slides beschikbaar op aanvraag). Akkoord over een samenwerking met het doel gezamenlijke aanbevelingen vast te leggen, evenaals een 'checklist' van beschikbare controleopties (brand safety, pre-bid check...).

De thema's 'Viewability' en 'Ad fraud' zijn belangrijke dossiers. IAB België werkt in samenwerking met de UMA, OPPA en DMA aan richtlijnen, maar ook aan de uitbouw van een gemeenschappelijke tool voor de verschillende marktspelers waarmee het de zichtbaarheidsgraad van advertenties objectief kan beschouwen. Dit gebeurt gelijklopend met de opvolging van de digitale standaarden, evenals hun afstemming op de standaarden van de andere media...