Jacco ter Schegget: "Welke gevolgen heeft het Russisch-Oekraiense conflict voor ons vak?"

Communication / News

{Point Of View, PUB magazine 2/2022}

“De vraag wat de langetermijngevolgen van het Russisch-Oekraïense conflict voor de reclamewereld zijn, is actueel en valide. Maar is die oorlog wel de bepalende katalysator van grote veranderingen in ons vak? Oekraïne staat niet op zich, maar is een element in een groeiende cyclus van maatschappelijke veranderingen, die eigenlijk als sinds de eeuwwisseling aan de gang zijn. Daarnaast zijn we net bijgekomen van Covid hebben we te maken met een klimaatcrisis, verstoringen in bevoorradingsketens, de energietransitie, krapte op de arbeidsmarkt, inflatie. Innovaties volgen elkaar steeds sneller op en hebben een groot effect op de economie. De volgende generatie van digitaal gedreven, impactvolle innovaties (metaverse, blockchain in relatie tot content) dient zich al aan. Onze industrie is daarmee de windvaan van de economie. Mediabudgetten worden bij- of zelfs afgesteld, campagnes uitgesteld, net als aan het begin van Covid. Dat het consumentenvertrouwen onder druk staat, helpt niet.

Digitalisering zorgt ook voor regionalisering of zelfs globalisering van marketingbudgetten. Grote lokale campagnes voor mondiale merken worden hierdoor steeds zeldzamer. En meest recent zorgt de hyperinflatie in mediaprijzen voor hoofdbrekens bij klant en bureau. Kortom, we moeten voorbereid zijn op een Ümfeld waarbij verandering de enige constante is. Hoe? Door flexibiliteit als uitgangspunt te nemen in je bureau-model. Vier onmisbare punten:

1.Een flexibel werkproces. De veranderingen in de output van bureaus (social content, dynamisch gegenereerde gepersonaliseerde content, of “good old” goed gemaakte hero-content) of vraagstukken rondom personalisatie, first party data, of media inflatie, vragen om nieuwe, flexibelere werkprocessen. Waarbij meerdere disciplines gezamenlijk met elkaar aan complexe vraagstukken werken.

2.Een shift in partnership. Ook bij onze klanten spelen al deze factoren. Accountability, “skin in the game” en resultaat zijn elementen die bureaus moeten opnemen in hun beloningsmodellen om als strategische partners gezien te blijven worden.

3.Snelheid. In een wereld die vraagt om snelle verandering, moeten bureaus sneller van strategie naar implementatie gaan. Het ontwikkelen van een nieuwe campagne, product, of een nieuwe propositie: om concurrentievoordeel te behalen of te behouden is snelheid een randvoorwaarde.

4.Een fluïde bureaumodel. Bureaus moeten het vermogen hebben om op- of af te schalen. Door strategisch gebruik van freelancers, maar ook vragen als: welke mensen moeten op kantoor zitten, en waar kan ik een off- of nearshore oplossing gebruiken?”

  • Jacco ter Schegget, CEO @ Publicis Benelux

Een uitgebreide versie van deze tekst vindt u hier