Nicholas Lataire weer (co-)hoofdredacteur VTM Nieuws

News / People

vtmnieuws_groepsfoto2018_001Coup de théâtre bij VTM: De directie van Medialaan heeft beslist om Nicholas Lataire opnieuw aan te stellen als hoofdredacteur van VTM Nieuws. Lataire zal samen met An Goovaerts, die vorige week als hoofdredacteur aan de slag ging, in duo de VTM-nieuwsdienst leiden.
Erwin Deckers en Dirk Lodewyckx, CEO’s a.i.: « Een onwaarschijnlijke opeenstapeling van gebeurtenissen heeft er vorige week voor gezorgd dat we oog in oog kwamen te staan met een onmogelijke situatie op onze nieuwsvloer en in ons bedrijf. Met de informatie die er toen voorhanden was, moest er snel en kordaat ingegrepen worden. Een beslissing terugdraaien en de pijnlijke situatie van vorige week opzij zetten, doe je niet zomaar. We zijn dan ook heel blij dat Nicholas en An de uitdagingen vanaf nu samen gaan aanpakken. Als één team, in alle openheid en met veel trots voor VTM Nieuws. »