{Opinie} Moeten we nog vertrouwen hebben in sociale netwerken?

Media / News

Moeten we nog vertrouwen hebben in sociale netwerken? Denk maar aan het grote lek bij Facebook. Elke De Mayer, CEO van Wavemakers schreef er voor PUB Magazine 01 het onderstaande over.

Het algemene vertrouwen in de media, inclusief de traditionele, daalt al enkele jaren. Uit onderzoek blijkt ook dat het vertrouwen in internetberichtgeving nog een pak lager ligt.

Enerzijds bemerken we een groeiende bewustwording rond het bestaan van foutieve berichtgeving. We zagen intussen allemaal ‘The Social Dilemma’. Fake news wordt via Twitter zeven keer sneller verspreid dan de waarheid. Echter, welk bericht is waar en welk niet en wat is de verantwoordelijkheid van de platformen zelf? Een ethische kwestie waar het laatste woord nog niet over is gezegd, maar er worden wel stappen in de goede richting gezet. Facebook, YouTube en Twitter werken in de UK onder de paraplu Full Fact samen met internationale wetenschappelijke instituten om misleidende communicatie omtrent coronavaccinatie te onderscheppen en te controleren. De kiwi die positief testte op Covid-19, het is dus toch niet waar…

Anderzijds worden consumenten door de algoritmes bevestigd in bepaalde denkpatronen. Zo zal een antivaxer op basis van zijn zoekgedrag meerdere artikels zien die hem sterken in zijn overtuiging. De content die gebruikers van sociale media voorgeschoteld krijgen en het vertrouwen dat daarin gesteld wordt, is niet altijd zonder gevaar en heeft soms een toenemende polarisatie tot gevolg.

Maar laten we vooral het kritisch denkvermogen van de gemiddelde consument niet onderschatten. We werken voor verschillende communicatiecampagnes samen met het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola en zien dat we de rol van sociale media toch moeten nuanceren. Het vertrouwen in de arts, verpleegkundige of apotheker is nog steeds vele malen groter dan het geloof in wat ‘dokter Google’ verkondigt. Ouders met vragen omtrent bijvoorbeeld de mondmaskers zullen eerder vertrouwen in experts en mensen uit hun nabije omgeving dan zich te laten beïnvloeden door dubieuze content van een onbekende op sociale netwerken, al zijn er ongetwijfeld ook veel positieve initiatieven op social media. De reputatie van de bron en de bereidheid om te luisteren naar de vragen en kennis te delen, staat in rechtstreeks verband met de hoeveelheid vertrouwen die wordt toegedicht aan een bericht.

De bal volledig in het kamp leggen van de sociale platformen is bovendien maar al te gemakkelijk. Organisaties en agencies dragen hier allen een verantwoordelijkheid. Ook influencers hebben hierin een belangrijke rol te spelen. De ene dag oproepen om de coronamaatregelen te volgen en de andere dag vrolijk op een buitenlandse reis vertrekken… Geloofwaardigheid en betrouwbaarheid zijn nu eenmaal niet dezelfde begrippen.

De content die we uitsturen in een persbericht wordt gecheckt en gedubbelcheckt. We gaan niet zomaar prat op cijfers, ze moeten juist en betrouwbaar zijn, want de reputatie van een bureau staat of valt met zijn credibiliteit. Van die voorzichtigheid en betrouwbaarheid ook de standaard maken in onze socialmediacampagnes is de uitdaging voor onze sector.