Stad van de toekomst krijgt vorm in Gent

SmartCities

Agenda / Innovation / News

SmartCitiesSmart cities. Interessant voor alle geledingen van de maatschappij - ook voor communicatiebureaus en adverteerders, zoals blijkt het het boek van Pieter Ballon (Smart Cities, Lannoo Campus) waar we eerder over hebben bericht. Op dinsdag 3 mei 2016 buigen burgers, bedrijven, overheden en academici zich over de stad van de toekomst. Dat zal gebeuren tijdens de Smart Cities Challenge in Gent, een initiatief van JCI Gent Artevelde vzw. Dit evenement is het startsein van het Smart Cities Platform, dat tegen september 2017 zeven concrete projecten klaar wil hebben om van Gent een smart city te maken.

“De bevolking neemt toe en steeds meer mensen gaan in steden wonen en werken,” zegt Kevin D’hooge, de director van de Smart Cities Challenge. “Een hele uitdaging die om de nodige innovatie vraagt als we de leefbaarheid van onze steden willen garanderen.” Maar technologie alleen is niet voldoende, zegt Karl-Filip Coenegrachts, strategisch coördinator van de Stad Gent: “Je moet gebruik maken van het DNA van de stad om ingrijpende veranderingen mogelijk te maken. Daarom brengen we binnenkort de vier belangrijkste partijen – inwoners, bedrijven, lokale overheden en de academische wereld – voor het eerst bijeen tijdens de Smart Cities Challenge om samen de stad van morgen te creëren.”

Bedrijven, onderzoekers, studenten, bewoners, kortom: iedereen die woont of werkt in de stad wordt uitgenodigd om ideeën op tafel te brengen tijdens deze Smart Cities Challenge. “Alle ideeën zijn welkom,” zegt D’hooge. “Zolang ze maar van toepassing zijn op een van de zeven domeinen die we willen aanpakken: burgerschap, beleid, economie, energie, mobiliteit, voedsel en wonen. Aan de hand van workshops zullen de aanwezigen debatteren, concepten bedenken en ontwerpen. In de loop van de dag zal er in elk van die domeinen een voorstel worden gekozen, waarvan we tegen september 2017 een werkend prototype willen maken. Dan organiseren we namelijk de Nationale Conventie ‘Tomorrow Ghent’, het slotevenement van de Smart Cities Challenge. Die samenwerking tussen burgers, bedrijven, overheden en academici is ronduit uniek, en een mooi staaltje van innovatieve co-creatie.”

De Smart Cities Challenge vindt plaats in Het Pand te Gent, Onderbergen 1 op dinsdag 3 mei 2016 van 9 tot 22 uur. Iedereen kan de workshops gratis bijwonen en ’s avonds ook naar het avondprogramma komen, waarop de zeven projecten zullen worden voorgesteld die door de jury werden gekozen. Wie enkel het avondprogramma wil meemaken, is ook welkom, maar betaalt hiervoor 30 euro. Meer informatie en het inschrijvingsformulier vindt u op www.jcismartcitiesplatform2017.be.