Starcasino botst weer met JEP

Communication / Media / News

starcasinoEen goed jaar geleden greep de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in toen Lesley-Anne Poppe affiches voor Starcasino onveilig maakte met haar dubbele bonussen. En ook nu heeft het gokbedrijf weer prijs. Deze keer met Pommeline Tillière, een van de zogenoemde verleidsters uit Temptation Island. Iemand diende klacht in tegen deze volgens die klager seksueel getinte reclame voor online gokken. Volgens de klager is deze reclame een toonbeeld van seksuele objectificatie waarbij de vrouw als lustobject wordt beschouwd. Er is geen enkele reden waarom deze vrouw op zo'n manier op deze affiche moet staan om gokken te promoten. De Jury is van mening dat dit beeld van de vrouw in een houding als verleidster, in combinatie met de term “Joueuse”, duidelijk een seksuele toespeling bevat, bovenop de verwijzing naar de rol die door de vrouw in kwestie gespeeld werd in de realityshow “Temptation Island”, en aldus in casu vrouwen herleidt tot een lustobject. De Jury is eveneens van mening dat de gebruikte afbeelding geen verband vertoont met de diensten van de adverteerder en dat een negatieve beeldvorming van de vrouw als lustobject ingezet wordt voor commerciële doeleinden. De Jury is derhalve van oordeel dat het beeld van de vrouw dat verspreid wordt door de reclame denigrerend is voor de vrouw en haar menselijke waardigheid aantast.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels 4, alinea 1 en 12 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel en punt 3 van de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden. Zoals altijd is nog verzet tegen deze beslissing mogelijk.

Geen foto dus van Pommeline bij dit artikel, al kan dat ook om esthetische redenen zijn, we zijn niet zo dol op haar tattoos.