Sven Gatz: "Diverser en digitaal radiolandschap"

Sven Gatz

Media / News

Sven Gatz © Studio Nunu

Sven Gatz © Studio Nunu

We schreven vrijdag dat Sven Gatz heel binnenkort 'iets' over de toekomst van de radio in Vlaanderen zou zeggen. En kijk, onze woorden waren nog niet koud of de Vlaamse minister van Media pakte uit met een bericht over de richting waarin het met de radio in Vlaanderen moet gaan. Het radiolandschap van de toekomst wordt diverser en digitaal, zo zegt de minister. De vertrouwde zenders zullen nog jaren beluisterd kunnen worden, er komen nieuwe commerciële netwerkradio’s en de lokale radio’s krijgen nieuwe stimulansen. Op initiatief van Sven Gatz heeft de Vlaamse regering daarover vrijdag een conceptnota goedgekeurd. Dat alles opent dus nieuwe perspectieven, onder meer voor SBS Belgium, dat al lang de radiomarkt wil openbreken.

Volgens het mediadecreet moeten de vergunningen van de particuliere landelijke en lokale radio’s tegen 2018 worden vernieuwd. In de conceptnota stelt Sven Gatz voor om de vergunningen van de drie landelijke private radio’s (Nostalgie, JOE fm en Qmusic) te verlengen met vier jaar. Ze moeten zich in die tijd voorbereiden op een digitale toekomst. Dat betekent dat alle landelijke radio’s in Vlaanderen over enkele jaren niet meer op FM maar via DAB+ te beluisteren zullen zijn.

De voorbereiding van die omschakeling naar DAB+ zal via een stappenplan gebeuren. Hiervoor zal overleg worden gepleegd met elektrobedrijven die DAB-toestellen verkopen en met de autosector, om de omschakeling van FM naar DAB+ ook bij de autoradio’s te stimuleren. Ook de luisteraars zullen aangespoord worden om de omschakeling naar DAB+ te maken. Daarvoor moeten ze een DAB-toestel aanschaffen. Om dit stappenplan uit te rollen zal een extern bureau worden aangesteld. De geluidskwaliteit van DAB+ is beter dan FM en DAB+ is niet storingsgevoelig zoals FM. Bovendien is er te weinig ruimte op de FM-band om een diverser radiolandschap te creëren. DAB+ daarentegen biedt perspectieven om veel meer landelijke radiozenders te kunnen erkennen. Zoals de FM-band heeft de DAB-technologie het voordeel dat de radiogolven capteerbaar zijn zonder betalende abonnementen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld andere digitale dragers als kabel, vast of mobiel internet. Want dat is wat minister Gatz voor ogen heeft: dankzij de omschakeling naar meer digitale vormen van radio luisteren over enkele jaren een meer verscheiden radiolandschap tot stand brengen, de luisteraar meer keuze te bieden.

Voor de lokale radio’s komt er wel een nieuwe erkenningsronde. Zij zullen ook in de toekomst op de FM-band blijven uitzenden. De frequenties voor deze lokale zenders zullen in frequentiepakketjes worden gegroepeerd. Dit geeft een bredere dekking, een groter bereik en een bredere rekruteringsbasis voor reclame-inkomsten. De lokale radio’s moeten zich via hun programmatie en berichtgeving richten op hun lokale doelpubliek. Er komt wel een einde aan het fenomeen van de ketenradio’s. Dat zijn radio’s die via het opkopen van lokale frequenties uitgroeiden tot middelgrote zenders. Al komt er in afwachting van de omschakeling naar meer digitale radio op de FM-band ruimte voor een nieuwe soort radio’s: commerciële netwerkradio’s. Hiermee wil Sven Gatz het bestaande radio-aanbod uitbreiden. Deze netwerkradio’s zullen een semi-landelijke dekking krijgen. Het is de bedoeling een viertal van die nieuwe radio’s te vergunnen. Zij dienen professioneel georganiseerd te zijn en media-ervaring te kunnen voorleggen. Zij kunnen zich richten op doelgroepen of muziekvoorkeuren. Het is de bedoeling dat ze ook mee omschakelen naar DAB+, waardoor hun dekking op termijn uitgebreid kan worden zodat ook zij overal in Vlaanderen beluisterd kunnen worden.

Klein maar niet onbelangrijk detail: om deze hervorming van het radiolandschap door te kunnen voeren, moet het Mediadecreet worden gewijzigd. Alle betrokken partijen slijpen nu al de messen...