"VRT informeert, inspireert en verbindt'

Media / News

VRT_headquarters_in_Brussels_Redvers

© VRT


Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de VRT hebben Luc Van den Brande, voorzitter van de raad van bestuur,  en Paul Lembrechts, gedelegeerd bestuurder, gepleit voor een publieke omroep die relevant is en dat ook kan blijven voor de Vlaamse samenleving. “We hebben een sterk mediabedrijf nodig om die maatschappelijke impact te kunnen hebben,” zo luidde het. Als voorzitter feliciteerde Luc Van den Brande de VRT-medewerkers met het werk van het afgelopen jaar. “Jaar na jaar zitten vele programma’s van de VRT in de harten van de mensen; de VRT informeert, inspireert en verbindt. De VRT is leidend op vlak van informatie, cultuur, ontspanning en sport. Dat is trouwens een zeer precieze opdracht van alle publieke omroepen in Europa; elk van onze publieke collega’s vervult een niet te miskennen rol in het lokale medialandschap.”
Gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts sloot zich daarbij aan door de VRT-medewerkers te bedanken voor het succes en de impact van De Warmste Week. De Vlamingen verzamelden hierbij een recordopbrengst van 17.286.122 euro voor 1986 goede doelen. De VRT-medewerkers hebben dit samen mee mogelijk gemaakt. “De Warmste Week, dat hebben we gezien, gehoord, meegemaakt, dat zijn erg veel mensen die om elkaar geven, voor elkaar zorgen, spontaan, met enthousiasme, toewijding, overtuiging. Het is hoop in toch soms wat bange dagen. De Warmste Week, dat is erg knap gedaan van jullie (VRT-medewerkers, red.).”
Programma’s en initiatieven met maatschappelijke impact zijn “een existentieel argument voor de VRT”, zegt Paul Lembrechts. “Wij hebben bereik nodig. Bereik bereiken we door relevant te zijn. We kunnen alleen relevant zijn als we Vlaanderen van binnenuit kennen. En als we zodoende relevant zijn - door herkenbaar, echt en ‘van bij ons’ te zijn - hebben we impact. Die impact onderscheidt ons. Die maakt van ons de publieke omroep, de omroep van werkelijk alle Vlamingen, nieuwe en oude, zonder onderscheid, van dat Vlaanderen in al z’n diversiteit, een diversiteit die wij ronduit koesteren, laat dat duidelijk zijn. Welnu, we hebben een sterk mediabedrijf nodig om die maatschappelijke impact te kunnen hebben. En niet andersom. Daar zullen we, daar zal ik voor vechten."
Raadsvoorzitter Luc Van den Brande wijst erop dat voor het realiseren van de VRT-opdracht een duurzame financiering  belangrijk is: “Om dat allemaal mogelijk te maken, gaan wij ervan uit dat de Vlaamse regering beseft dat de VRT nood heeft aan een duurzame, stabiele financiering in continuïteit.  Na de grootste budgettaire inspanning ooit – 131 miljoen euro over de afgelopen tien jaar – en een  aanzienlijk vermindering  van ons aantal medewerkers is dit een redelijke vraag. Te meer omdat hierdoor de overheidsondersteuning tot de laagste van de EBU behoort. Onze vraag om opnieuw de werkingsmiddelen te indexeren lijkt mij ook niet meer dan redelijk. Elk jaar worden  met z’n allen, de gestelde doelstellingen gehaald. Niet zomaar, maar wel met als doel om de Vlaamse samenleving vooruit te helpen. De kritische grens van  besparingen is bereikt en vergt nu reeds ongelooflijke inspanningen om het aanbod overeind te houden.”
Paul Lembrechts benadrukt welke rol hij voor de VRT en haar medewerkers ziet weggelegd: “Onze toekomst ligt in het voluit deel zijn van deze samenleving. We zijn dat alvast en daarom spreek ik het volste vertrouwen uit in onze missie, in iedereen die de VRT een warm hart toedraagt, iedereen die zoals ik van de VRT houdt, en in een toekomst van de VRT als sterkhouder van de hele Vlaamse samenleving. Samen kunnen wij niet stuk."