Speedtalk@home met Thierry Hugot (Rossel)

Communication / News

Na eerdere videogasten als Denis Masquelier, Philippe Belpaire, Baudouin Van de Berg, Bart Demeulenaere, Yves Gérard, Wim Jansen, Henry Visart en Saskia Schatteman vervolledigen we het rijtje met Thierry Hugot, commercieel- en marketing directeur van Rossel. We vroegen hem hoe zijn regie deze lockdown ervaart en stelden hem duidelijke vragen :

  • Hoe gaat uw regie om met deze Covid-19-crisis?
  • Uw beleid in enkele woorden?
  • Zal u telewerk ook na de lockdown toestaan?
  • Wat zal er na de crisis in uw persoonlijke gedrag veranderen?

  • Hoe gaat uw regie om met deze Covid-19-crisis?

Onze media zijn hard getroffen. Het zwaarst geraakt zijn onze gratis dagbladen zoals Metro of 20Minutes, die niet kunnen verspreid worden omdat er per definitie geen metro is en er geen openbaar vervoer is. 20Minutes is ook digitaal sterk aanwezig, maar voor Metro hier in België ligt dat ingewikkeld. Ook de gratis bladen, zoals Vlan, staan volledig on-hold. In de eerste plaats omwille van distributieproblemen, maar ook omdat ze leven van lokale reclame, waardoor ze nu niet rendabel zijn. Ook onze radiozenders lijden een verlies aan reclame, omdat het ochtendpubliek, dat ‘s morgens in de auto naar de radio luistert, getroffen is. En dan zijn er nog de dagbladen. De lokale print is vanzelfsprekend ook getroffen, eveneens omdat de winkels gesloten zijn. De nationale reclame loopt echter wel goed. Op digitaal vlak iets minder, maar wel in print. Dit geldt zowel in Frankrijk als in België. Ik beheer ook de regie van de Franse pers en we zien daar dezelfde goede resultaten. We zien dat deze crisis ons terugbrengt naar de essentiële waarden van de media.

  • Uw beleid in enkele woorden?

Vandaag is ons commercieel beleid uiterst complex. Wat we precies gedaan hebben? Vanaf het begin van de crisis hebben we onze commerciële functies gevraagd om al de klanten systematisch op te bellen, om te vragen naar hun problemen en te polsen naar hoe we hen daadwerkelijk konden helpen. Zo zagen we dat er veel verschillende gevallen waren, en dat we ons commercieel beleid daaraan moesten aanpassen. Daarom proberen we vandaag dichter bij onze klanten te staan. Toch is het niet gemakkelijk om hier een eenduidig antwoord op te geven, want we moeten ons geleidelijk aanpassen aan de maatregelen, net als iedereen. We worden zo de koning van evenwicht in media en timing. Bovendien moeten we leren omgaan met technische werkloosheid. Maar hé, het laat zien dat we een vrij sterk aanpassingsvermogen hebben. Ik denk dan ook dat zij die uit deze crisis zullen komen degenen zullen zijn die een grote flexibiliteit hebben getoond. Nog een probleem is dat onze klanten veel geld tekort komen. Ze hebben de banken nodig voor financiële steun. Daarom hebben we de verschillende regeringen gevraagd, zowel in België als in Frankrijk, om financiering en belastingskredieten, zodat we de reclamesector terug kunnen boosten. We weten dat één geïnvesteerde euro zeven euro van het BBP oplevert. En dus maken we ons niet alleen zorgen over het handelsbeleid, maar ook over de cashflowproblemen van onze klanten, die zich in een uiterst moeilijke periode bevinde. Daarom lobbyen we veel bij de overheden.

  • Zal u telewerk ook na de lockdown toestaan?

Ik krijg hoofdpijn van telewerken. De hele dag, van ’s ochtends tot ’s avonds achter je telefoon of emails zitten… Mijn hoofd staat op ontploffen. Of we gaan blijven telewerken? Volgens mij zullen we moeten. De exit nadert, we mogen stilaan terug naar kantoor… En rekening houdend met de social distancing zullen we niet iedereen kunnen zetten, maar slechts een 30% tot 50% van onze werknemers. Er zullen dus zowel mensen van op kantoor werken als van thuis. Telewerken was ook voor sommige mensen moeilijker dan voor anderen. Voor wie met kinderen zit bijvoorbeeld, thuis geen kantoorruimte heeft of een slechte wifi-verbinding heeft. Bovendien merkte ik dat te veel telewerken schadelijk is voor een goede communicatie. De ene keer vergader je met het ene team, de andere keer met het andere… Al die videoconferenties creëren meer hiërarchische lagen en zorgen ervoor dat je geen direct contact meer hebt met alle teams. Dat stoort me. Het hebben van een minimaal contact in het echte leven, bijvoorbeeld twee tot drie dagen per week, zorgt volgens mij toch voor een betere communicatie. Het zal er dus op aan komen om een goede mix in te voeren.

  • Wat zal er na de crisis in uw persoonlijke gedrag veranderen?

Ik denk dat ik meer lokaal zal consumeren en de korte keten zal verkiezen. Hoe meer we in staat zullen zijn om lokaal alle diensten en producten aan te bieden, hoe minder we collectief afhankelijk zullen zijn. En dus moeten we, als we minder afhankelijk willen zijn, allemaal moeite doen om lokaal te consumeren. Dit geldt voor de media ten opzichte van de GAFA, maar ook voor onze dagelijkse consumptie.