To podcast or not to podcast

Media / News

De introductie van mp3-spelers was de start van wat we nu podcasting noemen en die benaming verwijst expliciet naar die ontstaansgeschiedenis: podcast is de samentrekking van iPod en broadcasting. De term ontstond al in 2004, en was lang vooral een Amerikaanse bezigheid. Waar podcasting bij ons lang een sluimerend bestaan in de marge kende, nam het de voorbije jaren een enorme vlucht, België had trouwens een achterstand in te halen. En deze quarantainetijden kunnen de podcastwereld een stevige boost geven.

In een recent verleden pakten radiomakers, journalisten en media (DPG Media, Mediahuis(met daarbij ook De Standaard), VRT, NRJ,IPM & Rossel gezamenlijk,,...) én bureaus en bedrijven (Onlyhumans, KBC, Intracto,...) uit met podcasts. In deze thema-editie van PUB on Saturday hernemen we enkele berichten over recente initiatieven.

Maar er ligt nog veel denkwerk op de plank als we het over podcasts hebben, In 2019 boog mediabureau Space zich uitgebreid over podcasting in België. "Er moet nog vooruitgang worden geboekt op het gebied van de metingen van zowel het bereik als van de effectiviteit, zelfs in de Verenigde Staten," luidde het toen. "De markt zal ongetwijfeld profijt kunnen halen uit de vooruitgang die daar wordt geboekt, wanneer het fenomeen podcast in ons land verder zal doorbreken."

In samenwerking met PUB Magazine publiceerde Auxipress een widget met informatie over het thema podcasts. De podcast-vloedgolf is al enkele jaren aangekondigd en groeit wereldwijd. Tegenwoordig, bestaat de podcast voor alle onderwerpen! Maar wat is de plaats van de podcast in het Belgische media-universum, terwijl deze in zo’n korte tijd een echt fenomeen is geworden, zowel voor de makers, de merken als voor het grote publiek?  Thema’s die het meest geassocieerd worden met podcast? Muziek, vrouwen en werk. Merken die het meest geassocieerd worden met podcast? Apple, Spotify en Humo