Speedtalk@home met Michel Mabille (Produpress)

Communication / News

Na eerdere videogasten als Denis Masquelier, Philippe Belpaire, Baudouin Van de Berg, Bart Demeulenaere, Yves Gérard, Wim Jansen, Henry Visart,  Saskia Schatteman en Thierry Hugot  en Bart Decoster liep PUB (virtueel) langs bij Michel Mabille van Produpress. We vroegen hem hoe zijn regie deze (stilaan aflopende?) lockdown ervaart en stelden hem duidelijke vragen :

  • Hoe gaat uw regie om met deze Covid-19-crisis?
  • Uw beleid in enkele woorden?
  • Zal u telewerk ook na de lockdown toestaan?
  • Wat zal er na de crisis in uw persoonlijke gedrag veranderen?

  • Hoe gaat uw regie om met deze Covid-19-crisis?

Covid-19 heeft ons allemaal verrast, en dan vooral de maatregelen die werden opgelegd aan het hele sociale en economische stelsel. Onze eerste reactie was het managen van de teams, in de eerste plaats in persoonlijke zin. Iedereen die kon, moest telewerken. Dat was gelukkig mogelijk door het feit dat we al gedeeltelijk voorzien waren op telewerk. Het was dus een praktijk die sporadisch toegepast werd, maar die twee jaar geleden al was ingevoerd. Het was dus niet erg moeilijk. De andere uitdaging op menselijk niveau was het beheren van de werktijd of het beheren van de beschikbaarheid van de teams in verhouding met de hoeveelheid werk dat er was op de markt. Het eerste werk omvatte helaas alles wat uitgesteld, geannuleerd of verplaatst was qua campagnes. Dat was van het begin af aan een grote klus, maar we beseften al snel dat het hele team niet meer beschikbaar moest zijn omwille van de economische vertaging. Dat was het regie-gedeelte. De media zelf werden geconfronteerd met hun unieke karakter. We hebben namelijk te maken met quasi-transactionele media, aangezien we in de automedia zitten, wat natuurlijk sterk afhankelijk is van de gezondheid van de automarkt en vooral van de opening van dealers en autoverkopers, of ze nu nieuwe of tweedehands auto’s verkopen. De sluiting van die activiteit heeft als direct gevolg dat het bezoek op onze sites duidelijk minder is, omdat het verkeer dat op de sites wordt gegenereerd komt van mensen die een wagen willen kopen. Omdat het niet meer mogelijk was om een auto te kopen, zagen de websites dus een daling in bezoekers. Hetzelfde zagen we bij de immosites. Aangezien makelaars hun beroep niet meer konden uitoefenen, namelijk huisbezoeken doen, was het onvermijdelijk dat ook het verkeer op daar sterk zou afnemen. Dit resulteert in minder media-aandacht. Wat de publicatie van de autotijdmagazines betreft, waren we ook genoodzaakt om na te denken over enkele onderwerpen die we konden behandelen, aangezien de automobielsector ook werd beïnvloed door de onbeschikbaarheid van voertuigen. Daarom hebben de publicatie moeten beperken. Het twee keer per maand verschijnen van magazines hebben we dus moeten schrappen, en dit voor twee maanden op rij.

  • Uw beleid in enkele woorden?

Ons commercieel beleid is heel duidelijk en helder. Als eerst waren we flexibel met betrekking tot geplande campagnes, die we grotendeels hebben opgeschort en uitgesteld tot een latere datum. Waarbij later nog niet gedefinieerd was op dat moment. Daarom hebben we, in overleg met de bureaus, de campagnes on hold gezet om ze later beter te kunnen herstarten. Toch genieten de adverteerders die wel nog campagne voeren van het bereik dat ons rest. We hebben -30% bereik, maar het publiek dat er over is blijft zeer betrokken en geïnteresseerd. Dat zorgde ervoor dat sommige adverteerders ervoor kozen om te blijven adverteren. Zij genieten van een mooie ‘share of voice’, waarvan ik hoop dat het voordelig voor hen zal zijn tijdens het herstel. Maar daar twijfel ik niet aan. Wat het herstel betreft denk ik de campagnes zullen veranderen van aard… In ieder geval voor de auto-industrie, waar de prioriteit eerder dit jaar lag bij nieuwe lanceringen, terwijl het nu eerder zal gaan over verkoop uit voorraad. Het aantal auto’s is zich blijven opstapelen, hoewel de productie (of toch het grootste deel ervan) on hold werd gezet. Dealers zitten met een duizelingwekkend aantal voertuigen. Of ze nu nieuw of tweedehands zijn, een eerste prioriteit zal zijn om die stocks te liquideren en het kapitaal terug te doen draaien. En dus hebben we een commercieel pakket opgezet dat we ‘Back to business’ noemen, wat positiever klinkt dan ‘After Covid’. Met Back to business willen we adverteerders, automerken en concessiehouders helpen om hun stock zo effectief mogelijk te promoten. Met de nodige impact, frequentie en mooie formats in een context die duidelijk gericht is van autosector tot autosector, en met zeer competitieve prijzen om hen zo snel mogelijk in contact te zetten met deze doelgroep. We hebben dus, naast wat we hebben gedaan via WeMedia en gezamenlijke initiatieven die de merken hebben aangemoedigd om aanwezig te blijven tijdens deze periode, een herstelinitiatief gelanceerd dat ons lijkt te beantwoorden aan de behoeften van de adverteerders in de media. Wetende dat de campagnes voor hun nieuwe voertuigen waarschijnlijk in de komende maanden zullen worden ingepland.

  • Zal u telewerk ook na de lockdown toestaan?

Telewerken is vandaag de dag natuurlijk een beetje het gebruikelijke. Ik denk dat Covid veel negatieve en afschuwelijke aspecten heeft, maar ook een hele reeks interessante gevolgen, in ieder geval op menselijk en professioneel niveau, zoals het toestaan van telewerken en het pushen van bedrijven naar de organisatie hiervan. Bovendien is er het besef dat teams goed met deze verandering omgaan, en niet van de situatie profiteren. Integendeel. Mensen zijn nog meer beschikbaar, zelfs wanneer ze deeltijds werken. Ze zijn nog meer betrokken en ook de efficiënte ligt hoger. En het soort gesprekken dat we nu voeren, daar zouden we normaal een half uur traject voor en na bij verliezen. Dat we daarmee file kunnen vermijden en energie kunnen uitsparen is goed nieuws. Die wens hebben we dan ook al besproken met het team, dat we de hoeveelheid thuiswerk in de toekomst willen vergroten.

  • Wat zal er na de crisis in uw persoonlijke gedrag veranderen?

Dat is een iets persoonlijkere vraag…Mochten de menselijke drama’s achter Covid-19 er niet waren geweest, zou ik zeggen dat deze ervaring verrijkend was. Persoonlijk verveel ik me geen moment, ik heb het net zo druk als vroeger, zo niet nog drukker. Maar aan de andere kant helpt het ons waarschijnlijk om te focussen op bepaalde essentiële dingen, om tijd te maken voor dingen die we aan de kant hebben gezet. En als ik dat zou moeten samenvatten, wil ik proberen om mij de komende jaren meer te richten op het ‘zijn’ dan op het ‘doen’.